About Author: admin

No information is provided by the author.

Posts by admin

 • ข่าวที่เกี่ยวข้องกสท.ถก ลงดาบทรูวิชั่นส์ยกเลิก17ช่อง เหตุ6ช่องไม่แจ้งล่วงหน้า 11ช่องเลิกก่อนบอร์ดอนุมัติ ขัดกติกาคุ้มครองสมาชิกเพย์ทีวี (5 ก.พ. 2017) กสท. ถกปรับ ทรูวิชั่นส์ ย้อนหลัง 5 ล้านบาท – เร่งทรูวิชั่นส์ส่งแผนเยียวยาเพิ่มใน 7 วัน (15 ม.ค. 2017) เปิดความเห็น/คำสงวน:รายการ”คมข่าว”ทีวี24 และ“ข่าวข้นคนเนชั่น”NationTV (29 พ.ย. 2016) แต่สิ่งที่ กสทช. ควรตรวจสอบคือผู้ถือหุ้นรายใหม่ถือหุ้นอื่นในช่องHD ด้วยกัน เกินร้อยละ 10 หรือไม่… (28 พ.ย. 2016) กสท. ถกปัญหาวิทยุ 1 ปณ.เสนอเนื้อหาสุ่มเสี่ยงเสียเอง – หารือมาตรการช่วยเหลือดิจิตอลทีวี (27 พ.ย. 2016) Tweet 0

  ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภค 1200

  พบเห็นการดำเนินการที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ขอให้ร้องเรียนมายัง สำนักงาน กสทช. ที่ 1200 (โทรฟรี) นะครับ…  Tweet

  Continue Reading

 • Tweetข่าวที่เกี่ยวข้องจับตากสทช. ถกงบกองทุน กทปส.หนุนสื่อเยาวชน ทีวีชุมชน คนพิการ//กสท.ผ่านแผน GMMz ชดเชยเงินช่องหายให้สมาชิก สุภิญญาติงแผนไม่เป็นธรรม (12 ต.ค. 2016) เปิดความเห็น : การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายกลางปี 2559 และเห็นชอบประมาณการรายรับ และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (1 ต.ค. 2016) กสทช. ผนึกกำลัง ปัญญาภิวัฒน์ ติดอาวุธการกำกับดูแลและ ส่งเสริมการสื่อสาร “สร้างสรรค์” บนสื่อออนไลน์ (5 ก.ย. 2016) 5 ปี กสทช.เสียงข้างน้อย ทำไมคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้ (9 ส.ค. 2016) เปิดเผยความเห็น : รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช.ประจำปี 2558 ของ กตป. (30 ก.ค. 2016) 0

  ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภค 1200

  พบเห็นการดำเนินการที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ขอให้ร้องเรียนมายัง สำนักงาน กสทช. ที่ 1200 (โทรฟรี) นะครับ…  Tweet

  Continue Reading

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) Tweet 0

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) Tweet

  Continue Reading

 • การเปิดประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่อง ยังเป็นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันประมูล โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเดิมอาจจะมีความได้เปรียบมากหาก กสทช. ไม่กำหนดหลักเกณฑ์การได้มาที่เป็นธรรม "คม ชัด ลึก" จัดเสวนาตอน "24 ช่องธุรกิจไม่ลงตัว" 0 วีดีโอ

  24 ช่อง “ธุรกิจ” ไม่ลงตัว ?

  การเปิดประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่อง ยังเป็นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันประมูล โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเดิมอาจจะมีความได้เปรียบมากหาก กสทช. ไม่กำหนดหลักเกณฑ์การได้มาที่เป็นธรรม "คม ชัด ลึก" จัดเสวนาตอน "24 ช่องธุรกิจไม่ลงตัว"

  Continue Reading

 • กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคพบข้อมูลช่องรายการทีวีดาวเทียมทำผิดกฎหมายอาหารและยา   กสทช.สุภิญญาฯ เผย พบข้อมูลช่องรายการทีวีดาวเทียมหลายราย ถูกดำเนินคดีกระทำความผิดตามพ.ร.บ.อาหาร และยา   วันนี้ (วันจันทร์ ๒๘ ม.ค. ๕๖) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๔/๕๖ ได้มอบหมายให้ กสทช.สุภิญญาฯ และ กสทช.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ไปตรวจสอบรายละเอียดช่องรายการ จำนวน ๑๗๒ ช่อง ของผู้ประสงค์จะประกอบกิจการโทรทัศน์ (กิจการไม่ใช้คลื่นความถี่) ที่ได้ยื่นขอรับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ได้กำหนดไว้ใน ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น ตนได้ประสานข้อมูลไปยังคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบพฤติกรรมการออกอากาศของแต่ละช่องรายการทีวี พบว่า ในเบื้องต้นมีบริษัทที่ยื่นขอรับอนุญาตประกอบกิจการฯ อย่างน้อย ๖ ราย ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ/หรือ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ด้วยการโฆษณาอาหารหรือยาโดยไม่ได้รับอนุญาต และบางรายมีโทษปรับในคดีมากกว่า ๑ ครั้ง ซึ่งที่ประชุม กสท.วันนี้ มีมติขอความร่วมมือไปยังคณะกรรมการอาหารและยาจัดส่งหนังสือชี้แจงถึงรายละเอียดช่องรายการที่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติอาหารฯและพระราชบัญญัติยาฯ เพื่อนำไปสู่การพิจารณาเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และหากพบว่าผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตไม่ระงับการโฆษณาที่ผิดกฎหมายในทันที ทางสำนักงานกสทช.จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ในการประชุม กสท.วันนี้ได้มีการพิจารณาผู้ขอใบอนุญาตในกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่เพิ่มเติมอีกจำนวน  ๑๑๑ ช่อง   ที่ประชุม กสท. ยังได้พิจารณาเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่เป็นสมาชิกของ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีมติตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เสนอ ๒ ข้อ ได้แก่ ๑. การมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือถึงบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด... 0

  กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคพบข้อมูลช่องรายการทีวีดาวเทียมทำผิดกฎหมายอาหารและยา

  กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคพบข้อมูลช่องรายการทีวีดาวเทียมทำผิดกฎหมายอาหารและยา   กสทช.สุภิญญาฯ เผย พบข้อมูลช่องรายการทีวีดาวเทียมหลายราย ถูกดำเนินคดีกระทำความผิดตามพ.ร.บ.อาหาร และยา   วันนี้ (วันจันทร์ ๒๘ ม.ค. ๕๖) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๔/๕๖ ได้มอบหมายให้ กสทช.สุภิญญาฯ และ กสทช.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ไปตรวจสอบรายละเอียดช่องรายการ จำนวน ๑๗๒ ช่อง ของผู้ประสงค์จะประกอบกิจการโทรทัศน์ (กิจการไม่ใช้คลื่นความถี่) ที่ได้ยื่นขอรับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ได้กำหนดไว้ใน ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น ตนได้ประสานข้อมูลไปยังคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบพฤติกรรมการออกอากาศของแต่ละช่องรายการทีวี พบว่า ในเบื้องต้นมีบริษัทที่ยื่นขอรับอนุญาตประกอบกิจการฯ อย่างน้อย ๖ ราย ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ/หรือ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ด้วยการโฆษณาอาหารหรือยาโดยไม่ได้รับอนุญาต และบางรายมีโทษปรับในคดีมากกว่า ๑ ครั้ง ซึ่งที่ประชุม กสท.วันนี้ มีมติขอความร่วมมือไปยังคณะกรรมการอาหารและยาจัดส่งหนังสือชี้แจงถึงรายละเอียดช่องรายการที่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติอาหารฯและพระราชบัญญัติยาฯ เพื่อนำไปสู่การพิจารณาเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และหากพบว่าผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตไม่ระงับการโฆษณาที่ผิดกฎหมายในทันที ทางสำนักงานกสทช.จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ในการประชุม กสท.วันนี้ได้มีการพิจารณาผู้ขอใบอนุญาตในกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่เพิ่มเติมอีกจำนวน  ๑๑๑ ช่อง   ที่ประชุม กสท. ยังได้พิจารณาเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่เป็นสมาชิกของ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีมติตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เสนอ ๒ ข้อ ได้แก่ ๑. การมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือถึงบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด...

  Continue Reading

 • Tweet 0

  อีกมุมของสุภิญญา…จาก ห้องข่าว The Nation

  Tweet

  Continue Reading

 • กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้รับเชิญจาก สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ” กรอบสถาบัน – บทบาทของสถาบันการปกครองแห่งชาติต่อการมีส่วนร่วมช่วยส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก” (Institutional framework- the role of national regulating institutionas in contributing to freedom of expression) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ     Tweet 0

  Institutional framework- the role of national regulating institutionas in contributing to freedom of expression

  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้รับเชิญจาก สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ” กรอบสถาบัน – บทบาทของสถาบันการปกครองแห่งชาติต่อการมีส่วนร่วมช่วยส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก” (Institutional framework- the role of national regulating institutionas in contributing to freedom of expression) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ     Tweet

  Continue Reading

 • กสทช.ต้องส่งเสริม self-regulation บนฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ใช่ self-censorship บนฐานการสร้างอาณาจักรแห่งความกลัว (climate of fear) from Twitter@supinya //6ม.ค.56 Tweet 0 วีดีโอ

  กสทช.ต้องส่งเสริม self-regulation บนฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ใช่ self-censorship บนฐานการสร้างอาณาจักรแห่งความกลัว (climate of fear) from Twitter@supinya //6ม.ค.56 Tweet

  Continue Reading

 • กสท. ครั้งที่ 3/2556 วันจันทร์ที่ 14 ม.ค. 56 0

  เปิดเผยความเห็น กสท. : การพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

  กสท. ครั้งที่ 3/2556 วันจันทร์ที่ 14 ม.ค. 56

  Continue Reading

Page 127 of 129« First...51015...125126127128129