การกำกับดูแลเนื้อหา Archive

  • มติกสท. 3 :1 ผ่านร่างฯประกาศเนื้อหาตามาตรา 37//สุภิญญา โหวตค้าน ยังหวั่นเรื่องความชอบธรรมการใช้ดุลยพินิจกสท. แม้ปรับแก้ร่างฯแล้วแต่อาจกระทบสิทธิเสรีภาพ ควรโฟกัสกรุ๊ปสอบถามผู้เกี่ยวข้อง พร้อมยืนยันสู้ต่อในบอร์ดใหญ่และในเวทีสาธารณะ ด้าน4 องค์กรวิชาชีพสื่อยื่นหนังสือค้านอาจขัดหลักรธน. และพรบ.ประกอบกิจการฯ 0

    สุภิญญาฯ ค้าน ร่างประกาศฯเนื้อหามาตรา 37

    มติกสท. 3 :1 ผ่านร่างฯประกาศเนื้อหาตามาตรา 37//สุภิญญา โหวตค้าน ยังหวั่นเรื่องความชอบธรรมการใช้ดุลยพินิจกสท. แม้ปรับแก้ร่างฯแล้วแต่อาจกระทบสิทธิเสรีภาพ ควรโฟกัสกรุ๊ปสอบถามผู้เกี่ยวข้อง พร้อมยืนยันสู้ต่อในบอร์ดใหญ่และในเวทีสาธารณะ ด้าน4 องค์กรวิชาชีพสื่อยื่นหนังสือค้านอาจขัดหลักรธน. และพรบ.ประกอบกิจการฯ

    Continue Reading