กำกับตัวเอง Archive

  • กสทช.ถกฝ่ายกำกับดูแลด้านเนื้อหา-โฆษณาทีวีดิจิตอล 24 ช่อง เล็งจัดกลุ่มย่อยเพิ่มเนื้อหา 3 กลุ่มหลัก ข่าว รายการ และโฆษณา ตั้งทีมกำกับดูแลเนื้อหากันเองก่อนเสนอ กสทช ห่วงไทยทีวี ประมูลช่องข่าว แต่ออกอากาศเน้นแนวบันเทิง 0

    กสทช.ถกทีมกำกับดูแลเนื้อหาทีวีดิจิตอล24ช่อง

    กสทช.ถกฝ่ายกำกับดูแลด้านเนื้อหา-โฆษณาทีวีดิจิตอล 24 ช่อง เล็งจัดกลุ่มย่อยเพิ่มเนื้อหา 3 กลุ่มหลัก ข่าว รายการ และโฆษณา ตั้งทีมกำกับดูแลเนื้อหากันเองก่อนเสนอ กสทช ห่วงไทยทีวี ประมูลช่องข่าว แต่ออกอากาศเน้นแนวบันเทิง

    Continue Reading