ซุปเปอร์บอร์ด Archive

  • เตรียมพิจารณาขึ้นเดือนซุปเปอร์บอร์ด พร้อมอนุมัติงบประจำปี 2557 ด้านกองทุนวิจัยฯ เสนอพิจารณากรอบวงเงินประเภท1 ประจำปี57 ส่วนเรื่องเดิม(ไม่จบ) วาระจริยธรรมบอร์ด เน้นระหว่างจริยธรรม หรือ ความเป็นเอกภาพของเสียงส่วนมาก//ด้านโทรคมฯมีวาระเพิ่มงบเตรียมประมูลคลื่น 1800//ด้านบรอดแคส ข้อพิพาทกม.คลื่นMMDS อสมท. 0

    จับตาประชุมกสทช. : ขึ้นเงินเดือนซุปเปอร์บอร์ดและพิจารณางบฯ

    เตรียมพิจารณาขึ้นเดือนซุปเปอร์บอร์ด พร้อมอนุมัติงบประจำปี 2557 ด้านกองทุนวิจัยฯ เสนอพิจารณากรอบวงเงินประเภท1 ประจำปี57 ส่วนเรื่องเดิม(ไม่จบ) วาระจริยธรรมบอร์ด เน้นระหว่างจริยธรรม หรือ ความเป็นเอกภาพของเสียงส่วนมาก//ด้านโทรคมฯมีวาระเพิ่มงบเตรียมประมูลคลื่น 1800//ด้านบรอดแคส ข้อพิพาทกม.คลื่นMMDS อสมท.

    Continue Reading