สมเกียรติ อ่อนวิมล Archive

  • "สมเกียรติ อ่อนวิมล" จวกยับผลการทำงาน 1 ปี กสทช.ไร้ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์จับต้องได้ จี้เรียกคืนคลื่นเพื่อจัดสรร ด้าน "พิรงรอง รามสูต" ย้ำผลักกรอบกำกับดูแล แนะ กสทช.ทุกคนต้องคุยกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำเพื่อสร้างผลงานให้ตัวเอง... 0

    ‘สมเกียรติ’ จวก กสทช. ผลงาน 1 ปีไร้ประโยชน์สาธารณะ

    "สมเกียรติ อ่อนวิมล" จวกยับผลการทำงาน 1 ปี กสทช.ไร้ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์จับต้องได้ จี้เรียกคืนคลื่นเพื่อจัดสรร ด้าน "พิรงรอง รามสูต" ย้ำผลักกรอบกำกับดูแล แนะ กสทช.ทุกคนต้องคุยกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำเพื่อสร้างผลงานให้ตัวเอง...

    Continue Reading