หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงฯเพื่อการทดสอบเป็นการชั่วคราว Archive