INNNEWS

สุภิญญาจี้กสท.หาเกณฑ์พิจารณาผู้ขออนุญาต
ข่าวเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2556 16:42น.
447453
“น.ส.สุภิญญา” จี้ กสท. หาหลักเกณฑ์พิจารณาผู้ยื่นขออนุญาต ย้ำ เตรียมนำมติเสนอบอร์ดใหญ่ ให้สาธารณะ ร่วมกำหนดทิศทาง
น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า การทำหน้าที่ของ กสท. ต้องตอบคำถามต่อสาธารณะให้ได้ว่า นโยบายที่เกิดขึ้นเป็นการกระจายสิทธิ์การใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ไปสู่หน่วยงานนอกภาครัฐมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวยิ่งสะท้อนถึงความจำเป็นที่จะต้องมีหลักเกณฑ์การอนุญาต ทั้งยังกล่าวอีกว่า คนทำเนื้อหารายการกับคนทำช่องรายการ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวกันก็ได้ โดยได้ยกตัวอย่างโดยการไปศึกษาดูงานในประเทศ สเปน และในสหรัฐอเมริกา ซึ่งพบว่า เกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของผู้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ ต้องคำนึงถึงด้านคุณสมบัติของผู้ขอแนวทางการพิจารณาและกรอบการหารายได้ รวมไปถึง ขอบเขตการโฆษณาในเชิงภาพลักษณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี สตูดิโอถ่ายทำ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละด้านอย่างชัดเจนและเปิดเผยต่อสาธารณะ โดย น.ส.สุภิญญา ยังกล่าวอีกว่า ตนจะเรียกร้องให้มติดังกล่าวมีการประกาศต่อสาธารณะ และนำเข้าบอร์ดใหญ่ และประกาศเป็รราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้สาธารณะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะเอง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News