เปิดเผยความเห็น กสท. : เรื่อง (ร่าง) สรุปข้อสนเทศ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 30/2556 วันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยข้อสังเกตและความเห็น ในการประชุม การพิจารณาวาระ 4.8 เรื่อง (ร่าง) สรุปข้อสนเทศ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ดังนี้

Download (Comment-NBC-30-56.pdf,PDF, Unknown)