อ่าน!(ฉบับเต็ม)ประวิทย์ – สุภิญญา เสนอวาระพิจารณา กรณี กสทช. “ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อนักวิชาการและสื่อมวลชน”

ประวิทย์ – สุภิญญา เสนอวาระพิจารณา กรณี กสทช. “ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อนักวิชาการและสื่อมวลชน”

วันที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมา  นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.ด้านคุ้มครองด้านคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้เสนอวาระต่อที่ประชุม กสทช.พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อนางเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และนางสาวณัฎฐา  โกมลวาทิน  จากกรณีการวิพากษ์วิจารณ์คัดค้านและไม่เห็นด้วยต่อร่างประกาศ กสทช.เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ…..และนำเสนอข่าวดังกล่าวในการรายการ “ที่นี่ Thai PBS” ติดตามอ่าน ข้อสังเกตและข้อเสนอเพื่อให้กสทช.พิจารณา

Download (-สื่อ.pdf,PDF, Unknown)