กฎหมายและนโยบายด้านกิจการบรอดแคส, เอกสารดาวน์โหลด

(29) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ื พ.ศ.2556

ดาวน์โหลดประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ื พ.ศ.2556
[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2014/01/29-หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่นความถี่-56.pdf”]