(29) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ื พ.ศ.2556

ดาวน์โหลดประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ื พ.ศ.2556

Download (29-หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่นความถี่-56.pdf,PDF, Unknown)