กสทช-อย.มอนิเตอร์เข้ม! พบช่องการเมืองโฆษณาอาหารและยาผิดกม.

กสทช.จับมือ อย. มอนิเตอร์เข้มโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายในช่องดาวเทียมและวิทยุกระจายเสียง  พบช่องดาวเทียมการเมืองโฆษณาอาหารและยาผิดกฎหมายเกือบทุกช่อง

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2557)  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภค  ร่วมหารือกับเภสัชกรประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบสื่อที่จงใจโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายในช่องดาวเทียมโดยเฉพาะช่องที่กำลังจะหมดอายุใบอนุญาตในเดือนมีนาคมนี้ประมาณ  200 กว่าช่องรายการ  เพื่อนำประวัติการร้องเรียนมาพิจารณาในการให้ใบอนุญาตด้วย   รวมทั้งช่องที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตไปแล้วจำนวน  178 ช่อง  ที่ต้องติดตามตรวจสอบเนื้อหาอย่างใกล้ชิด  ซึ่งหากสำนักงาน กสทช. ทำหนังสือเตือนไปแล้ว ยังคงพบการกระทำผิดจะปรับวันละ 20,000  บาท  แต่หากยังคงพบการฝ่าฝืนจะนำไปกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 77 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553  โดยมีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 แสนบาท  ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

ทั้งนี้จากการตรวจสอบเนื้อหาในขณะนี้พบว่า  ช่องดาวเทียมเกี่ยวกับการเมืองแทบทุกช่องมีเนื้อหาและโฆษณาที่ผิด กม.อาหารและยาจำนวนไม่น้อย    ดังนั้นสำนักงานฯ กสทช.จะเชิญช่องต่างๆ เหล่านี้มาชี้แจงทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือ เพราะมีผู้ชมจำนวนไม่น้อยที่ติดตามช่องการเมือง  ดังนั้นการโฆษณาที่ผิดกฎหมายเหล่านี้มีโอกาสทำให้ผู้บริโภคอาจหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่าย

นอกจากการตรวจสอบเนื้อหาช่องดาวเทียมแล้ว   ทั้ง กสทช. และ อย. ได้หาแนวทางเพื่อตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายในวิทยุกระจายเสียงทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  หลังจากครบทดลองอนุญาตออกอากาศ  ซึ่งจะทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  (สสจ.)  และสำนักงาน กสทช.เขต  โดยจะดำเนินการนำร่องในบางพื้นที่ เช่น  จังหวัดเพชรบุรี   จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นต้น

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บอร์ด กสท. พิจารณาใบอนุญาตของบริษัท อาธีน่า มีเดีย จำกัด (ช่องรายการ OHO Channel) และบริษัท มิกซ์ วาไรตี้ จำกัด (ช่องรายการ Mix 24 variety) ที่โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. และเอาเปรียบผู้บริโภคตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และข้อ 5 (1) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555  ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ทั้ง 2 ช่องรายการระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทันที   และเพิ่งทราบจากอย.วันนี้ว่าไม่พบการออกอากาศของช่องรายการ OHO Channel  แล้ว  แต่ช่องรายการ Mix 24 variety ยังคงออกอากาศเนื้อหาและโฆษณาที่ผิดกฎหมายเช่นเดิม  ไม่มีการปรับปรุงเนื้อหาแต่อย่างใด

แม้เราจะจับมือกับ อย.ในการตรวจสอบเนื้อหารายการในช่องดาวเทียมและวิทยุกระจายเสียง  แต่ช่องดาวเทียม และวิทยุกระจายเสียงทุกวันนี้มีจำนวนมาก  ดังนั้นหากประชาชนผู้บริโภคสื่อช่วยกันแจ้งเบาะแส  หากพบว่ามีการโฆษณาเกินจริง  เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค  ให้แจ้งมาได้ที่ กสทช.หมายเลข  1200  และ อย. 1556    หากพบว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กสท. อาจสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้  หรือบันทึกประวัติการกระทำความผิดไว้  เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการต่อใบอนุญาตครั้งต่อไปด้วย” นางสาวสุภิญญากล่าว

ด้านเภสัชกรประพนธ์  อางตระกูล  รองเลขาธิการ อย.กล่าวขอบคุณ กสทช. ที่ช่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะเรื่องการโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมาย  พบว่าในช่วง 2-3  เดือนที่ผ่านมา  มีผู้ประกอบการสื่อ  และเอเจนซี่โฆษณาหลายรายที่ทำหนังสือมาที่ อย. ว่าจะปรับปรุงการออกอากาศไม่ให้มีเนื้อหาที่ผิดกม.   ดังนั้นเห็นได้ว่าการทำงานร่วมกันมาเริ่มเป็นผล  ที่ผ่านมา อย.เคยปรับ  แต่ยังคงมีการออกอากาศเพราะกฎหมายอาหาร  มีโทษปรับน้อย  ดังนั้นเมื่อปรับแล้วผู้ประกอบการก็เผยแพร่เช่นเดิมเพราะกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์ได้มูลค่าสูงกว่าค่าปรับ   เมื่อมาทำงานร่วมกับ กสทช. ปัญหานี้เริ่มดีขึ้น  แต่ต้องมีการตรวจสอบเนื้อหาสื่ออย่างต่อเนื่อง   ปีนี้ อย. เราทำโครงการตรวจเนื้อหาการโฆษณาในวิทยุกระจายเสียง 1 อำเภอ 1 คลื่น   ก่อนและจะประเมินผลการทำงานในปลายปีนี้ด้วย   ส่วนงานด้านอื่นๆ  เช่น  การปราบปราม  จับกุม  รณรงค์ให้ความรู้ผู้ประกอบการ เป็นต้น จะยังทำงานร่วมกันต่อไป

————————————