ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค, เอกสาร/ข้อมูล/พาวเวอร์พ้อยท์, เอกสารดาวน์โหลด

อ่าน! รู้จักสิทธิ์รู้จักสื่อ เล่ม 7

อ่าน! รู้จักสิทธิ์รู้จักสื่อ เล่ม 7 คลิ้กที่นี่

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2015/02/เล่ม7.pdf”]