H Plus ยอมถอดรายการ “เทพเพอร์ซิอุส”ออกจากออกจากผังหลังหารือ กสทช.

ช่อง H Plus Channel ถอดรายการ “เทพเพอร์ซิอุส”ออกจากออกจากผังรายการหลังเข้าหารือกับ กสทช.

บริษัท เอช พลัส แชนนอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยอมถอดผังรายการ “พลังปาฏิหารย์”  ในช่องรายการ  H Plus Channel  หลังคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีมติให้เชิญช่องดังกล่าวเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากรายการมีการแสดงออกถึงพิธีกรรมแนวเหนือธรรมชาติ  โดยส่งพลังผ่านทางจอโทรทัศน์จาก “เทพเพอร์ซิอุส” และสามารถรักษาโรคหรือปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ชมได้   ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อออนไลน์อย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา

วันนี้(12 เม.ย.57).ส.สุภิญญา กลางณรงค์  กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม(กสทช.) ในฐานะประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฯ กล่าวว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งล่าสุด  ได้พิจารณาพบว่ารายการดังกล่าวมีข้อความที่อาจเข้าข่ายการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งมีการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า  โดยหลอกลวงหรือกระทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น  จึงมีมติให้เชิญช่องรายการดังกล่าวมาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในวันที่ 11 เม.ย. 57(วานนี้)  โดยเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)เข้าร่วมประชุมด้วย  เมื่อได้พูดคุยกับผู้บริหารของช่องดังกล่าว ได้รับแจ้งว่าช่องยินดีถอดรายการดังกล่าวออกจากผังรายการ  และจะเข้มงวดดูแลรายการไม่ให้เกิดข้อความหรือเนื้อหาที่เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค  รวมทั้งการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ที่ผิดกม.ด้วย

ทั้งนี้พบว่ามีช่องดาวเทียมหลายช่องที่นำเสนอรายการเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ เหนือธรรมชาติหลายช่องที่อาจต้องหารือเพื่อหาหลักเกณฑ์ที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องตกเป็นเหยื่อถูกหลอกลวงจากการขายสินค้าที่โอ้อวดเกินจริง

ก่อนหน้านี้ช่องรายการ H Plus Channel ได้รับหนังสือเตือนให้ระงับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ดังนั้น กสท. จึงมีมติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ ๒ ปี   นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง  (๒๔  มีนาคมที่ผ่านมา)  แต่หากพบภายหลังมีการโฆษณาที่ผิดกฎหมายว่าด้วยอาหารและยา ประกาศ กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องจะให้อายุใบอนุญาตเหลือ ๑ ปี ….