เปิดความเห็น : กรณี บ.เค มาสเตอร์ และกรณีเรื่องร้องเรียนโฆษณาอาหารและยา

ในการประชุม กสท.ครั้งที่19/57 วันที่ 19 พ.ค.57 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสท.ได้ลงมติและตั้งข้อสังเกตไว้ในการพิจารณาหลายวาระ ได้แก่
วาระ 4.6 แนวทางการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) ในกรณีปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำขัดหรือแย้งกับการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้ใช้บริการ (การโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย) หรือเนื้อหารายการ

วาระ 4.9 การพิจารณาหนังสือตอบ บ.เค มาสเตอร์ จำกัด เรื่อง การขอสอบถามกรณีการให้บริการส่งสัญญาณช่องรายการโทรทัศน์

รายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

Download (19-57.pdf,PDF, Unknown)