ติง! ระยะเวลาคืนกล่องบอลโลกสั้นไป

ติง! ระยะเวลาคืนกล่องบอลโลกสั้นไป

วันนี้(16 มิ.ย.57) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. และในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เปิดเผยว่าได้รับหนังสือ จากอาร์เอส เรื่อง แจ้งมาตรการเยียวยาผู้บริโภคในกรณีผู้บริโภคซื้อกล่องบอลโลกและซื้อแพคเกจรับชมช่อง World Cup Channel ตามที่ได้มีการหารือแนวทางการชดเชยผู้บริโภคที่ได้ซื้อกล่องของอาร์เอส และแพคเกจบอลโลก 2014  เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา ในวันนี้ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด  ได้กำหนดมาตราลูกค้าที่ซื้อกล่องและแพคเกจไปทั้ง 2 แบบ ดังนี้ 1.สำหรับลูกค้าที่ซื้อกล่องบอลโลก หากประสงค์จะคืนกล่อง บ.ยินดีรับคืนในมูลค่าไม่เกิน 1,590 บาท โดยต้องมีอุปกรณ์ครบทั้ง 3 อย่างและสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ คือ กล่อง – รีโมท – สายรับส่งสัญญาณ AV ซึ่งสามารถนำส่งได้ด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์  และ 2.สำหรับลูกค้าที่ซื้อแพคเกจรับชมช่อง World Cup Channel บริษัทยินดีรับคืนในมูลค่า 299 บาท โดยทั้งสองแบบ กำหนดระยะเวลาคืน 16 – 18 มิ.ย. นี้ เวลา 10.00 – 16.00 น. ซึ่งบริษัทได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดมาตรการเยียวยานี้ ทาง www.1781.tv หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 1781 กด4

ทั้งนี้ นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า “เบื้องต้นเท่าที่ดูระยะเวลาที่ให้แลกคืน 3 วัน สั้นเกินไป รวมทั้งราคากลางที่จะคืนยังไม่ชัดเจน ซึ่งในวันพรุ่งนี้(17มิ.ย.57) ตนจะนำมาตรการเยียวยาของอาร์เอสที่ส่งมา เข้าไปยังคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคช่วยให้ความเห็นเพิ่มเติม”