อ่าน! คู่มือนักร้อง(เรียน)

อ่าน! คู่มือประชาชน นักร้อง(เรียน) : ร้องเรียนถูกวิธี ช่วยเจ้าหน้าที่ทำงานได้ผล…ช่วยผู้คนให้ปลอดภัย

จัดพิมพ์และเผยแพร่ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนับสนุนโดย แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

คลิ้กอ่านได้เลย….

Download (complaint_manual.pdf,PDF, Unknown)