จับตาวาระ กสท. จันทร์ 25 ส.ค. 57

เตรียมถอย ทรู! ยกเลิกประกาศเรียงช่องดาวเทียม – เคเบิ้ล
ผู้บริโภคเลิกงง! เรียงเลขดิจิตอลทีวีเหมือนกันทุกแพลตฟอร์ม

 

จับตาวาระ กสท. จันทร์ 25 ส.ค. 57 – เตรียมถอนประกาศเรียงลำดับเลขช่องในดาวเทียม – เคเบิ้ล เพื่อป้องกันความสับสนต่อการรับชมดิจิตอลทีวี และอาจเป็นเหตุให้มูลฟ้องคดีของทรูหมดไป//ออกประกาศคุ้มครองคนพิการ และเตรียมพิจารณาผังรายการดิจิตอล 3 ช่อง

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 25 ส.ค. นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 34/57 มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ การออกแนวทางการยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 สืบเนื่องจากทรู วิชั่นส์กรุ๊ป ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้เพิกถอนประกาศ กสทช. 3 ฉบับ ได้แก่ ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ พ.ศ. 2556 ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 และ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ศาลได้มีคำสั่งให้รับคำฟ้องเฉพาะประเด็นการขอให้เพิกถอนประกาศฯ หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 เท่านั้น ซึ่งนางสาวสุภิญญา กล่าวว่า กสท. ได้เคยพิจารณาแนวทางและได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเสนอแนวทางดังกล่าว ซึ่งหาก กสท.มีแนวทางยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว น่าจะช่วยป้องกันความสับสนกับประชาชนในการรับชมเลขช่องทีวีดิจิตอลในแพลตฟอร์มต่างๆให้เรียงเลขช่องฟรีทีวีดิจิตอลเหมือนกันทั้งหมด เพราะการจัดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิล จะต้องเรียงไว้ลำดับที่ 1 คือหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศ ที่ กสทช.กำหนด นอกจากนี้ อาจเป็นเหตุให้มูลฟ้องคดีหมดไปด้วย ส่วนผลกระทบด้านอื่นในที่ประชุมจะมีการหารือเพิ่มเติมต่อไป

วาระอื่นน่าจับตา ได้แก่ การพิจารณาผังรายการหลัก(ภายหลังการแก้ไข)ของทีวีดิจิตอล 3 ช่อง ได้แก่ ไทยรัฐทีวี 29โมโนทีวี และช่องNOW และวาระ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … ติดตามผลการประชุมทั้งหมดในวันจันทร์นี้….

อ่านประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ.2556