ทางศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาจะจัดงานเสวนาวิชาการที่รวบรวมเอาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ คุ้มครองผู้บริโภค และนิเทศศาสตร์มาสรุปบทเรียนพร้อมเปิดประเด็นใหม่ๆอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการครองสิทธิข้ามสื่อ เรื่องลิขสิทธิ์เนื้อหา เรื่องกฎ must have, must-carry การกำกับดูแลสื่อ และ การคุ้มครองผู้บริโภค จะจัดวันอังคารที่ 30 กย.นี้เวลา 13.30 – 16.00 น.ที่ห้อง 209 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬา รายละเอียดตามโปสเตอร์แนบ