8 เม.ย. กสทช.จัดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ แผนความถี่วิทยุทีวีดิจิตอล ฉ.3

วันพุธที่ 8 เม.ย. 58 สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณธต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในรระบบดิจิตอล (ฉบับที่๓) พ.ศ. …

รายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดร่างประกาศ คลิ้กที่นี่