พฤ 30 เม.ย. นี้ กสทช.เชิญร่วมเสวนา “สื่อมวลชน … กำกับดูแลกันเองได้จริงหรือ”

 

การประชุมเสวนาเรื่อง

“สื่อมวลชน … กำกับดูแลกันเองได้จริงหรือ”

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐น.

        ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ‎  

 

เวลา

กิจกรรม

๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๒๐ – ๑๓.๓๐ น. กล่าวเปิดการเสวนา โดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ประชุมเสวนาหัวข้อ สื่อมวลชน … กำกับดูแลกันเองได้จริงหรือ

๑. คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ รองประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชน

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

๒. คุณเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

๓. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล

คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์/กรรมการอิสระ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน)

๔. ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต  ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๕. คุณอธึกกิต แสวงสุข (คุณใบตองแห้ง) คอลัมนิสต์อิสระและบรรณาธิการอาวุโส Voice TV

๖. คุณประสงค์ รัตนวิสุทธิ์  ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันอิศรา

ดำเนินรายการโดย ดร.ชนัญสรา อรณพ ณ อยุธยา

๑๖.๓๐ น.

กล่าวปิดการประชุมเสวนาโดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์