โฆษณาอาหารยาผิดกม.ส่งผลร้ายแรงต่อผู้บริโภคมากกว่าการแสดงความเห็นทางการเมืองอีก

Summary of today: 3 meetings (as usual) with licensees to review the program for more of kids program on radio show, sub-Com on media consumer protection to review complaints & informal one with civil society on new draft Bill for NBTC & Digital economy (DE).  I guess I’ve been sitting too much in air-con rooms now tho it is my duty but hope it’s really meaningful everyday so…

สรุปงานวันนี้ มีประชุม 3 เรื่อง

1. เช้า เชิญตัวแทนวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ และกองทัพไทย มาชี้แจงเรื่องการปรับปรุงผังและเนื้อหารายการให้เป็นไปตามประกาศผังรายการฯในข้อ 7 และ ข้อ10 คือต้องมีรายการสร้างสรรค์สังคมหรือรายการเพื่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งรายการที่ส่งเสริมการเข้าถึงของคนพิการทางสายตาให้มากขึ้น เช่น รายการอ่านหนังสือให้คนพิการฟัง
โดยให้มีรายการแบบนี้มากขึ้น

2. บ่ายประชุมอนุกรรมการผู้บริโภค กสท. ตามเอกสาร แต่ไม่จบทุกเรื่อง หลักๆคือพิจารณาเรื่องร้องเรียน/ การเสนอตัวแทนอนุฯเป็นกรรมการสรรหาบอร์ดกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์/ ร่างกติกากลไกการรับเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาต/ เชิญตัวแทนบริษัทบุญรักษา มหาโชคมาชี้แจง หลังพบกรณีที่โฆษณาผิดกฎหมาย อย. และ สคบ.

อีกทั้งการหารือร่วมกันว่า

สนง. กสทช. +  อย. + อนุกรรมการฯ จะเสนอให้ กสท. ระงับ หรือพักใช้ใบอนุญาตช่องทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ลที่ทำผิดในการโฆษณาซ้ำซากบ้าง เพราะ กสท. ยังสั่งพักใช้ใบอนุญาตช่องทีวีการเมือง 7 วันไปแล้ว ทั้งที่กรณีการทำผิดฐานโฆษณาขายอาหาร ยา ผิดกฎหมายยังเกลื่อนจอ ที่ผ่านมามีแต่โทษเตือนเพื่อปรับ

‪#‎คหสต. การโฆษณาอาหาร ยา ผิดกฎหมายส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิทธิผู้บริโภคมากกว่าการแสดงความเห็นทางการเมืองอีก

กสท./กสทช. ควรให้ความสำคัญกับมิติการคุ้มครองผู้บริโภคจากสื่อมากขึ้นกว่าเน้นควบคุมความคิดความอ่านการแสดงออกทางการเมืองเป็นหลัก

3. เย็น ประชุมนอกรอบกับภาคประชาสังคม เรื่องความเห็นต่อร่าง พรบ. กสทช. เวอร์ชั่นล่าสุดของคณะกรรมการกฤษฏีกา อ่านแล้วจะเป็นลม ขอเวลาทำความเห็นก่อนแล้วจะมาสรุปเพื่อทราบต่อไปค่ะ