รวมรูป Coaching การกำกับละคร และภาพยนตร์ในโทรทัศน์ จัดโดย กสทช.

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์และแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ มาตรฐานการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ “ประเภทละครและภาพยนตร์” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบรายการ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3และ รักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ ผู้เชี่ยวชายอาวุโส สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ร่วมแลกเปลี่ยนและซักถามเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.