วาระกสท.เตรียมเสนอเกณฑ์แจงรายได้ช่องคู่ขนานแอนะล็อก – ดิจิตอล//สุภิญญา เสนอ เร่งสนง.ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาคูปองดิจิตอลทีวี

จับตา กสท. เตรียมเสนอเกณฑ์แจงรายได้ช่องคู่ขนานแอนะล็อก – ดิจิตอล
ด้านสุภิญญา เสนอ เร่งสำนักงานตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาโครงการคูปองดิจิตอลทีวี

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 22 มิ.ย. นี้ ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 20/2558 มีวาระการประชุมสำคัญน่าจับตา ได้แก่ หลักเกณฑ์การแจกแจงรายได้ระหว่างระบบอนาล็อกและดิจิตอล สำหรับผู้รับใบอนุญาตทีวีที่มีการออกอากาศแบบคู่ขนาน โดยใช้ระดับของการเข้าถึงดิจิตอลทีวีตามที่ข้อมูลสำนักงานประกาศในปี 2557 ซึ่งนางสาวสุภิญญากล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมรายปีของผู้ประกอบกิจการภายใต้สัมปทานเดิม ตามมาตรา 75 แห่ง พรบ.ประกอบกิจการโทรทัศน์ฯ 2551 ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม สำนักงานได้เห็นความจำเป็นในการมีหลักเกณฑ์แจกแจงรายได้สำหรับผู้ที่มีการออกอากาศคู่ขนานเนื่องจากผู้รับใบอนุญาตมีแนวโน้มที่จะแบ่งสัดส่วนรายได้ไปที่บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก สำหรับในปีต่อไปสำนักงานได้เสนอให้ปรับปรุงข้อมูลระดับของการเข้าถึงดิจิตอลทีวีและประกาศในเวบไซต์สำนักงาน เพื่อใช้สำหรับประกอบการอ้างอิงการแจกแจงรายได้ระหว่างแอนะล็อกและดิจิตอล ซึ่งผลเป็นอย่างไรชวนจับตา

ส่วนวาระที่นางสาวสุภิญญา เตรียมเสนอ วาระแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิตอล เพื่อขอให้ กสท. พิจารณาให้สำนักงานเร่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมในโครงการสนับสนุนประชาชนเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือคณะทำงานแม่น้ำห้าสาย อันประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่เข้าร่วมโครงการ, ผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล, ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและตัวแทนองค์กรผู้บริโภครวมทั้ง มอบหมายให้สำนักงานศึกษาแนวทางสนับสนุนกลุ่มที่อยู่นอกทะเบียนราษฎรที่ได้รับการรับรองจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น กลุ่มบ้านเช่า กลุ่มทะเบียนบ้านชั่วคราว และ พิจารณาให้สำนักงานเตรียมแผนการรองรับและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบก่อนล่วงหน้า ต่อแผนการยุติแอนะล็อกโดยมีการกำหนดวันเวลาที่ชัดเจน

วาระอื่นๆน่าจับตาได้แก่  การใช้มาตรการโทษปรับทางปกครอง จากเหตุความล่าช้าในการติดตั้งสิ่งโครงข่ายภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไม่ทันตามแผน เนื่องจากความไม่พร้อมในสิ่งอำนวยความสะดวกของไทยพีบีเอส และ กองทัพบก ส่วนกรณี อสมท. ไม่สามารถติดตั้งสถานีเสริมทุ่งสง(ตาขาว)ได้ ทั้งนี้มี วาระขอความร่วมมือในการกระจายเสียงรายการ “เดินหน้าประเทศไทย”  และรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน วาระข้อเสนอปรับปรุงรายงานด้านเทคนิค ITU/R BT.2140 Transition from analogue to digital terrestrial broadcasting วาระแนวคิดการจัดทำประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีกลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์นอกจากนี้ ส่วนวาระที่ยังค้างการพิจารณาคือการขอนำความเห็นของผู้ประกอบกิจการฯ กรณีผู้ประกอบกิจการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก นำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการเผยแพร่ทั่วไปเผยแพร่ซ้ำให้หมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่นๆ

นอกจากนี้ นางสาวสุภิญญา เปิดเผยว่า น่าแปลกใจที่สำนักงานยังไม่เสนอวาระข้อพิพาทการถือหุ้นใน NMG ของเครือ SLC ที่ บอร์ดใหญ่มีมติให้บอร์ด กสท. ลงมติใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย  อีกทั้งคดีที่บริษัทเครือช่องเนชั่น ฟ้องมติ กสท. ต่อศาลปกครอง ล่าสุด สำนักงานรายงานว่าให้ กสทช. ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งวันจันทร์นี้จะสอบถามความคืบหน้าในบอร์ด กสท. ต่อไป…