“ใครควรกำกับอินเตอร์เน็ต ?” พฤ23ก.ค.นี้เชิญร่วมงาน Thailand Internet Governance Forum #THIGF

 

ขอเชิญร่วมงานเวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย
Thailand Internet Governance Forum #THIGF
23 ก.ค. 2558 9:30-17:30 @ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามรายละเอียดอื่นๆ ทั้งหมด ได้ที่ https://igf.in.th/

เวลา ห้อง 313 ห้อง 408 ห้อง 409 ห้อง 410
08:30-09:30 ลงทะเบียน
09:30-09:45 เปิดงาน
แนะนำการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย
09:45-10:30 ใคร (ควร) กำกับอินเทอร์เน็ต?
10:45-12:15 ความ(จำเป็น)ที่ต้อง “เป็น กลาง” ในยุคผู้บริโภคออนไลน์ อินเทอร์เน็ตภาษาไทย: ก้าวข้ามช่องว่างทางภาษา เพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การป้องกันเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน : บทบาทหน้าที่ใคร? ความเป็นส่วนตัวในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล : ชื่อเสียง ข้อมูล และการตลาดออนไลน์
12:15-13:15 พักเที่ยง
13:15-14:45 กลไกการอภิบาลอินเทอร์เน็ต: เป็นเรื่องของทุกคน สถานการณ์การแสดงออกบนโลกออนไลน์ Cybersex : เมื่อเรื่องเพศก้าวข้ามพรมแดน EPUB ทางเลือกใหม่ของการทำหนังสือยุคดิจิทัล
15:15-16:45 ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูล “Innovation with Data” การเข้าถึงที่เข้าไม่ถึง (web accessibility) สื่อออนไลน์: ความหวัง…บทบาทในการสร้างพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการร่างรัฐธรรมนูญ สาธิตการเจาะระบบเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ
17:00-17:30 สรุปเวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตฯ