พฤ13ส.ค.นิเทศ จุฬาฯจัดเสวนาสาธารณะ “ดราม่าสื่อไทยกับเส้นทางการปฏิรูปสื่อ ในยุคคืนความสุข”

กำหนดการ

เสวนาสาธารณะ หัวข้อ

ดราม่าสื่อไทยกับเส้นทางการปฏิรูปสื่อ ในยุคคืนความสุข

 

จัดโดย ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น.

ห้อง 1001 ศูนย์ประชุมศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์

คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

******************************

 

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน
13.30-13.45 น. กล่าวเปิดงานโดย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.45-16.30 น. เปิดการเสวนาสาธารณะ “ดราม่าสื่อไทยกับเส้นทางการปฏิรูปสื่อ ในยุคคืนความสุข”วิทยากร:

โดย     สุภิญญา กลางณรงค์

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

อธึกกิต แสวงสุข

คอลัมนิสต์เจ้าของนามปากกา “ใบตองแห้ง”

จักร์กฤษ เพิ่มพูล

อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

อ.มานพ แย้มอุทัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

อนุกรรมาธิการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม คุ้มครองสวัสดิภาพ และสวัสดิการของสื่อมวลชน และ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ดำเนินรายการโดย:

โดย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิจิตรา สึคาโมโต้

อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.30-17.00 น. เปิดเวที ถาม-ตอบ
17.00 น. ปิดการเสวนาสาธารณะ