6-8 ส.ค.นี้เชิญร่วมงาน NBTC EXPO : NET 2015 ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ #กสทช

nbtcexpo2

(NBTC Expo Thailand 2015) : NET 2015 The Future Trend in Digital World 6-9 สิงหาคม 2558
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วันสื่อสารแห่งชาติเป็นวันที่มีความสำคัญกับกิจการการสื่อสารของประเทศไทยทั้งกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมประเทศไทย สำนักงาน กสทช. จึงได้กำหนดจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี 2558 ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทั้ง 3 อุตสาหกรรมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม  รวมถึงเป็นการสนับสนุนความคิดริเริ่มนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาลไทย

การจัดงาน NBTC Expo Thailand 2015 (NET 2015) ในครั้งนี้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง      กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงศักยภาพของเทคโนโลยีการสื่อสารแบบดิจิตอล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างโอกาสและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวให้สามารถนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น

NET 2015 จะแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัย และแสดงผลงานเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ อีกทั้งจะเป็นเวทีสำหรับการประชุมระดับนานาชาติ และการมองหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ทั้งในภาคของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร รอบล้อมด้วยแหล่งธุรกิจ การค้า และสถานบันเทิงต่างๆ อย่างครบครัน

สถานที่จัดงาน :           ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ :                       6-9 สิงหาคม 2558

กิจกรรม :                           @ การประชุมวิชาการโดย กสทช.

@ การจัดแสดงนิทรรศการ

@ ฟอรั่มเครือข่ายทางธุรกิจ

 

การประชุมเชิงวิชาการโดย สำนักงาน กสทช ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ เพลนารีฮอลล์

Hi-Light ที่สำคัญประกอบด้วย การกล่าวสุนทรพจน์จากวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและประสบการณ์ระดับโลกซึ่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ในหัวข้อ “Collaborating towards Global Digital Economy: Opportunities and Challenges”

 

การจัดแสดงนิทรรศการ : ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2558 แบ่งออกเป็น

  • Digital Economy : การจัดแสดงนิทรรศการโดยหน่วยงานของภาครัฐเกี่ยวกับความคิดริเริ่มต่อนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
  • Digital Community : แสดงผลงานจากภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในอนาคต เช่น smart city smart home รวมถึง Internet of Things
  • Mobile World : เป็นนิทรรศการและงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับโทรศัพท์มือถือ และคลื่นความถี่ที่จะมีการจัดสรรในอนาคต เช่น 4G / 5G รวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวกับบริการโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่างๆ
  • Smart Entertainment : จัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงในรูปแบบดิจิตอลและอุปกรณ์สำหรับแพร่ภาพและกระจายเสียง เช่น ระบบ 4K / 8K รวมถึงคุณภาพของเนื้อหาและนวัตกรรมของสื่อต่างๆ ในรูปใหม่
  • Cyber Security : การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการตระหนักถึงความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และการป้องกันของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับโทรศัพท์มือถือ

 

 

 

กำหนดการ

การประชุมเชิงวิชาการ โดย กสทช.

Collaborating towards Global Digital Economy:

Opportunities and Challenges

6-8 สิงหาคม 2015

 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2558  (วันที่ 1)หมายเหตุ มีบริการเครื่องแปลภาษา
09:00 – 09:30 ลงทะเบียน
09:30 – 09:45 พิธีเปิด ·         กล่าวรายงานโดย  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ·       กล่าวต้อนรับ

 โดย  พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี

ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

(กสทช.)

 

Ballroom
09:45 – 10:30 กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Digital Economy กับการพัฒนาประเทศโดย  ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุลรองนายกรัฐมนตรี Ballroom
10:30 – 11:45 ·       พิธีเปิด NBTC Pavilion·       เยี่ยมชมนิทรรศการภายในบริเวณงาน Plenary Hall 
วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2558  (วันที่ 1)หมายเหตุ มีบริการเครื่องแปลภาษา
13:00 – 13:30 ลงทะเบียน
13:30 – 16:30 (ภาษาอังกฤษ)ช่วงที่ 1 : การนำเสนอวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจิตอลหัวข้อ “ Digital Technology – Global Outreachวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิตอลนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก เพราะแสดงให้เห็นถึงทั้งในแง่ของความท้าทายและโอกาสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด การแสดงวิสัยทัศน์และมุมมองจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ทั่วโลกจะถูกแลกเปลี่ยนและหารือร่วมกันถึงแนวทางที่เหมาะสมกับตลาดโลกและสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิตอล·     Asia perspectiveโดย Mrs. Maggie Chen

Principal Strategy Consultant

Strategy Consulting Department,

HuaWei Technologies Co Ltd.

·     US perspective

     โดย Mr. David McCloskey

          Director of Product Marketing and Business  

          Operations Intel Asia Pacific and Japan

·     Europe perspective

โดย Dr. Magnus Ewerbring

Chief Technology Officer, Asia-Pacific, Group

Function Technology Ericsson

Ballroom
วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558 (วันที่ 2)
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 (ภาษาไทย)ช่วงที่ 2 : การเสวนาหัวข้อ“Traditional TV vs. Alternative Screen : Challenges and Opportunitiesปาฐกถาพิเศษ โดย พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

การเสวนา

ผู้ร่วมเสวนา:

·   ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์   กสทช.

·   ดร.พิเชษฐ  ฤกษ์ปรีชา     หัวหน้าฝ่ายนโยบายภาครัฐและรัฐกิจ

สัมพันธ์บริษัท Google ประเทศไทย

·   คุณคงพันธ์ ฉมารัตน์       Vice President Sales –ICT

บริษัท อีริคสัน ประเทศไทย จำกัด

·   ผู้แทนภาคเอกชนด้าน IP Media

Ballroom 
10:30 – 11:00 พักรับประทานอาหารว่าง
11:00 – 12:30 ผู้ร่วมเสวนา:·   คุณปฏิมา ตันติคมน์          กรรมการสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง·    คุณนวมินทร์ ประสพเนตร   ผู้ช่วยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท โมโนบรอดคาซท์ จำกัด (ช่อง MONO 29)

·   ดร.พิริยะ โพธิ์วิจิตร           Managing Director

บริษัท คอมเมดี้ เวิลด์ จำกัด

·    คุณคณีอาจ  แดนดำรงสุข    Program Acquisition

บมจ. บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนท์

ผู้ดำเนินรายการ: รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558 (วันที่ 2)
13:30 – 16:30 (ภาษาไทย)ช่วงที่ 3 : การเสวนา “Telecommunication enables Digital Disruption, a new wave challenging all industriesปาฐกถาพิเศษ โดย พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ  ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

การเสวนา

ผู้ร่วมเสวนา: (TBC)

·       ผู้แทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

·       ผู้แทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม

·       ผู้แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

·       ผู้แทนหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

·       ผู้แทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

·       ผู้แทนนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ดำเนินรายการ: นายพิทยาพล  จันทนะสาโร

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน กสทช.

Ballroom 
วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2558 (วันที่ 3)
08:00 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 17:40 (ภาษาอังกฤษ) “Delivery Technologies and Business Models for Mobile Television Services”·       กล่าวต้อนรับโดย International Telecommunication Union (ITU)·       กล่าวเปิด            โดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

·       วิทยากรจาก  ITU

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ictdforum.org/mtv2015

Ballroom