วาระกสท. เสนอนแนวกำกับดิจิตอลทีวีโฆษณาอาหารยาเกินจริงและจับตาเรื่องร้องเรียนมาตรา 37

อนุคุ้มครองฯ เสนอกสท.กำกับดูแลโฆษณาอาหารยาเกินจริง ในทีวีดิจิตอลปรับตามดาวเทียมเคเบิล
ถก ช่อง
Peace TV – ช่อง Asian Major และช่อง MIX ขัดมาตรา 37 หรือไม่

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 31 ส.ค. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 29/2558 มีวาระการประชุมน่าจับตาได้แก่  แนวทางการกำกับดูแลการให้บริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่(ระบบดิจิตอล) กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย และมีคำสั่งระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นการชั่วคราว กรณี ช่องLOCA ซึ่งนางสาวสุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้เสนอ กสท. พิจารณาแนวทางการกำกับดูแลโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่(ดาวเทียมและเคเบิ้ล) กรณีมีการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย มาเป็นแนวทางการกำกับดูแลโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ หรือโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซึ่งกรณีคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)รายงานว่าพบการออกอากาศที่ผิดกฎหมาย ให้มีคำสั่งชี้แจงระงับการโฆษณาทันทีจนกว่าคดีจะถึงที่สุดและหากซ้ำอีกไม่ว่าจะเคยถูกดำเนินคดีแล้วหรือไม่ ให้มีคำสั่งแจ้งสถานีระงับออกอากาศชั่วคราวละไม่เกิน 30 วันจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ซึ่งหากคดีถึงที่สุดว่าผู้กระทำได้ทำความผิดจริง ให้พิจารณาส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พิจารณาความผิดตามมาตรา 37 แห่ง พรบ.ประกอบกิจารฯ 2551 หรือ มาตรา 31 แห่ง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ประกอบกับ ประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ พ.ศ. 2555 หากฝ่าฝืนให้ปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท และอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตได้

ส่วนวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนได้แก่ วาระการมีคำสั่งระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเป็นการชั่วคราว กรณีช่อง ไบรท์ทีวี  วาระเรื่องร้องเรียนที่เข้าข่ายมีเนื้อหาไม่เหมาะสม ได้แก่ กรณีเรื่องร้องเรียนช่อง Asian Major Channel และ Mix Channel กรณีการออกอากาศรายการช่อง Peace TV เพิ่มเติมอีก 4 รายการ ได้แก่ รายการแรงกล้าประชาธิปไตย วันที่ 26 ก.ค. 58 รายการคนกลางคลอง วันที่ 26 ก.ค. 58 รายการห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์ วันที่ 26 ก.ค. 58  รายการเข้าใจตรงกันนะ วันที่ 27 ก.ค. 58 และรายการฟังความรอบด้าน ตอนนักศึกษากับประชาธิปไตย วันที่ 21 ก.ค. 58  โดยได้มีการเสนอยื่นคำร้องศาลปกครองสูงสุด เพื่อเป็นการประกอบพิจารณามีคำสั่งเพิกถอนทุเลาการบังคับของศาลปกครองกลาง ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครองกลาง

วาระอื่นน่าสนใจติดตาม ได้แก่ การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ วาระ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เพื่อประโยชน์สาธารณะประจำปี 2558(กทปส.) และวาระการขยายขอบเขตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของ บ.ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ประสงค์ยื่นขอขยายขอบเขตการให้บริการโทรทัศน์ในระบบไอพีทีวี (IPTV)

“นอกจากนี้ยังมีวาระเตรียมการสู้คดีที่ กสทช. ถูกกลุ่มผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่นฟ้องเรื่องการบังคับให้เคเบิลต้องบริการส่งฟรีทีวีดิจิตอลด้วย ศาลปกครองนัดให้ถ้อยคำเช้าวันอังคารที่ 1 ก.ย.นี้  …. ส่วนคดีที่ 5 ช่องดิจิตอลฟ้อง กสทช. ศาลปกครองนัดพร้อมสองฝ่ายวันจันทร์ที่ 31 ส.ค.นี้ช่วงบ่าย หลังการประชุมบอร์ด คาดว่า กสท. คงไปศาลกันครบทุกท่าน  เพราะคดีนี้เป็นคดีใหญ่ ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการชี้แจงต่อศาล และวาระอื่นๆ ซึ่งติดตามผลการประชุมทั้งหมดวันจันทร์นี้” สุภิญญา กล่าว