8ตค.58 เสวนา”จากกรณีไทยพีบีเอสถึงอนาคตโทรทัศน์บริการสาธารณะในประเทศไทย”

เชิญชวน!! วันพรุ่งนี้ 8 ต.ค. 58
โครงการมีเดียมอนิเตอร์ (Media Monitor)
จัดเสวนาเรื่อง “จากกรณีไทยพีบีเอสถึงอนาคตโทรทัศน์บริการสาธารณะในประเทศไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ