สรุปมติการประชุม กสท. วันที่ 19 ต.ค. 58 โดยย่อดังนี้

19 ต.ค. 58

สรุปงานวันนี้ เช้า ยุ่งเหยิงมากกับ มติ กสท. ทั้งเตือนช่องต่างๆเรื่องโฆษณา ทั้งจะพักใช้ใบอนุญาต2ช่อง ถ้าไทยทีวีไม่มาจ่ายหนี้คงค้างพร้อมดอกเบี้ย — บ่าย ประชุมต่อเรื่องลดพลังงานจากการยุติแอนะล็อกของภาคส่ง และ พบกับผู้เชี่ยวชาญ ITU เรื่องทีวีชุมชน

Summary from Broadcast Panel’s meeting today on various issues mostly abt rules enforcement such as false advert & more. Panel today gives a final warning to ThaiTV to pay for spectrum & licenses fees plus interest or 2 licenses to be suspended end of this month.

Cable TV coalition petitioned against new common channel line-up rules for DTT in all platforms, Panel continues its enforcement in 60 days. Panel does not consider an application for license of Playboy TV via satellite yet but to seek an opinion from Ministry of Culture & more parties.

Then in a meeting with reps from @ThaiPBS & @energyth seeking data on energy saving from TV transmission in digital system than analog. Also meeting with reps & expert from @ITU on Community TV in Thailand. They are on field visit this week.  A public seminar on Community TV is held in Nov 13,15.

3 meetings today. A bit hectic. More to report. Q&A later.

19 ต.ค. 58

สรุปงานวันนี้มี 3 นัด เช้าประชุมบอร์ด กสท. บ่ายหารือเรื่องการลดพลังงานจากการยุติทีวีแอนะล็อกของภาคส่งต่อด้วยประชุมกับทีม @itu เรื่องทีวีชุมชน

สรุป มติการประชุม กสท. วันที่ 19 ต.ค. 58 โดยย่อดังนี้ค่ะ

บอร์ด กสท. มีมติทางปกครองให้ สำนักงานส่งจดหมายถึงไทยทีวีให้มาชำระใบอนุญาตใช้คลื่น ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย ไม่เช่นนั้นจะเจอบทลงโทษขั้นสูง แนวทางปกครองคือ

1.พิจารณาการพักใช้ใบอนุญาตทั้งสองช่อง(ไทยทีวีและMVTV Family)ใน 3 คราว คราวละไม่เกิน 30 วันและให้เริ่มพักใช้31 ต.ค. 58เป็นต้นไป

2. มอบให้ สำนักงาน แจ้งคำสั่งทางปกครองให้บริษัทไทยทีวียุติการออกอากาศทันที พร้อมแจ้งสิทธิ์ในการฟ้องคดีปกครองให้ทราบเป็นหนังสือใน7วัน

3. มอบหมายให้แจ้งโครงข่ายMUXไทยพีบีเอสและโครงข่ายดาวเทียมตามกฎ MustCarry ให้พักการส่งสัญญาณคราวแรกเป็นเวลา1เดือนจาก 31 ต.ค.58 ‪#‎ThaiTV

4. เมื่อพ้นเวลาการพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวและบริษัทไทยทีวียังไม่ชำระหนี้ ให้ สำนักงาน เสนอบอร์ด กสท.พิจารณาต่อไป โดยสรุปคือทางบริษัทไทยทีวีมีเวลาในการมาชำระหนี้ทั้งหมดในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ถ้ายังไม่มาชำระก็จะต้องยุติการออกอากาศทั้ง 2 ช่องเป็นเวลา 30 วัน เมื่อถึงกำหนดทางผู้ให้บริการโครงข่าย MUX ภาคพื้นดิน และดาวเทียมต้องยุติการส่งสัญญาณ ถ้าฝ่าฝืน ผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายจะมีความผิดด้วย

ถือว่า กสทช.ให้เวลาผู้รับใบอนุญาตในการแก้ปัญหาครบ 3 เดือนเต็มตามที่ตกลงกันไว้ต่อหน้าศาลปกครอง ดังนั้นเมื่อครบกำหนด กสท.ก็ต้องบังคับใช้ กม. มาตรการขั้นสูงคือพักใช้ใบอนุญาตก่อน 30 วัน 3 ครั้ง ถ้ายังฝ่าฝืนอีก ก็จะพิจารณาบทลงโทษขั้นสูงสุดต่อไป นั่นคือ การเพิกถอนใบอนุญาต #ThaiTV ถ้ามีการเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสองช่อง วันนี้ กสท.หารือว่าจะยังไม่นำคลื่นที่ว่างลงไปเปิดประมูลใหม่ในอนาคตอันใกล้ #ThaiTV ‪#‎MVTVFamily

ส่วนจะนำคลื่นที่ว่างลงจากทั้งสองช่องไปประมูลเพื่ออัพเกรดช่อง SD เป็น HD หรือจะนำไปต่อยอดไปเป็น MobileTV หรือไม่นั้น รอเคาะอีกที การพักใช้ใบอนุญาตถือเป็นโทษขั้นสูง แต่ขั้นสูงสุดคือการเพิกถอนใบอนุญาต #ThaiTV #MVTVFamily

วาระเรื่องเคเบิลทีวีที่ส่งจดหมายคัดค้านประกาศเรียงช่องตรงกัน วันนี้บอร์ด กสท.มีมติรับทราบและให้ สำนักงานทำจดหมายตอบกลับไปถึงเหตุผลของการมีประกาศ

วาระผลการตรวจสอบฟรีทีวีที่ไปออกใน10ช่องแรกของโครงข่ายดาวเทียมแล้วโฆษณาเกินเวลา พบว่ามีราว14ช่อง บอร์ด กสท.มีมติให้ สำนักงานแจ้งเตือนทางปกครอง กสท. มีมติให้ช่องฟรีทีวีที่ออกนอก Must Carry ซึ่งโฆษณาเกินเวลาต้องปรับแก้ไขใน 30 วัน หากฝ่าฝืนจะเจอโทษปรับทางปกครองมาตรา 57 พรบ.ประกอบกิจการฯ

ประกาศเรียงช่องใหม่ตรงกัน (10ช่องแรกหายไป) มีผลใน 60 วัน แต่ระหว่างนี้ 30 วัน ช่องฟรีทีวีที่อยู่ใน10ช่องแรกต้องแก้ไขให้โฆษณาเหลือ 6 นาที ถ้ามีการฟ้องประกาศเรียงช่องใหม่แล้วสมมติศาลคุ้มครองชั่วคราว ฟรีทีวีที่อยู่ใน 10 ช่องแรก (ของโครงข่ายทีวีบอกรับ) ก็ต้องลดโฆษณาลงเหลือ 6 นาที

วันนี้ สำนักงานรายงานว่ามีเพียงโครงข่าย CTH ที่เรียงช่องตรงกันตามประกาศแล้ว ฝากสมาชิกช่วยยืนยันด้วย ส่วนทุกรายที่เหลือมีเวลาถึงต้นธันวาคม

กสท. มีมติให้มีคำสั่งเตือนทางปกครองถึงช่องทีวีดาวเทียม Thai Vision Channel และ ประมาณแชนแนล ระงับการโฆษณาปุ๋ยขัด พรบ.ปุ๋ย ถ้าฝ่าฝืนถูกปรับ กสท.ให้มีคำสั่งทางปกครองถึงช่องทีวีดาวเทียม Sun Channel ระงับการโฆษณาผิดกฏหมาย อย. @fdathai ถ้าฝ่าฝืนจะถูกปรับขั้นสูง เพราะจะผิดซ้ำ

วันนี้ กสท. ยังไม่พิจารณาคำยื่นขอใบอนุญาตช่อง Playboy TV ของ บ.บันนี่เวนเจอร์บนดาวเทียม แต่ให้ทำเรื่องสอบถามกระทรวงวัฒนธรรมและอื่นๆก่อน

กสท. ไม่พิจารณาให้ใบอนุญาตช่อง Herb TV ของบริษัท JiPaTa ที่เน้นเผยแพร่สินค้าสมุนไพร แต่มีประวัติการโฆษณาสมุนไพรขัดกฎหมาย อย.

การยื่นขอใบอนุญาตทำช่องรายการใหม่ๆบนทีวีดาวเทียม จะยากและเข้มมากขึ้น เพื่อกลั่นกรองช่องที่อาจกระทำขัดกฎหมาย เช่น อย. และอื่นๆ

กสท.มีมติให้ สำนักงานเผยแพร่ข้อมูลเรื่องกฎหมายการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระวังการถ่ายทอดสดงานแข่งเรือ จากหนังสือขอความร่วมมือมติสมัชชาสุขภาพฯ

วันนี้บอร์ดรับทราบการจัดงานยุติทีวีแอนะล็อกนำร่องของ @ThaiPBS ในพื้นที่ อ.เกาะสมุย กสท.ทุกคนจะลงไปร่วมงานนี้พร้อมประชุมนอกรอบช่วงต้นธันวา

กสท. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ โครงการต่างๆฝั่ง กสท.ปีหน้า จำนวน300ล้าน เพื่อเสนอต่อบอร์ดใหญ่วันพุธนี้ในการประชุมนัดพิเศษ

จากงบโครงการ 300 ล้านบาท รอบนี้บอร์ด กสท. เห็นชอบเป็นงบPRยุติแอนะล็อก 50 ล้านบาท (แต่น่าเศร้าคืองบ PR ปีก่อน 63 ล้าน บัดนี้ สำนักงานยังไม่ได้ใช้เลย) สำนักงานแจ้งว่ามีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง จึงทำให้งบประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิตอลของปีที่ผ่านมา 63 ล้าน บัดนี้จึงยังไม่ได้เริ่มใช้ ปีนี้คงไม่ทันใช้แล้ว

ทั้งที่บอร์ด กสท.อนุมัติกรอบงบประมาณ PR ดิจิตอลทีวีแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ใช้เพราะปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง รอให้ สำนักงานชี้แจงในที่ประชุมพรุ่งนี้อีกที

พรุ่งนี้บ่ายมีประชุมอนุกรรมการดิจิตอลทีวี รวมทุกช่องและทุกโครงข่ายฯ แต่ก็ชนกับประชุมอนุผู้บริโภคพอดี
กสท. ก็ต้องแบ่งกันไปเข้าประชุม

ช่วงเช้าพรุ่งนี้มีตัวแทนกลุ่มช่องทีวีขายตรงมาพบ เนื่องจากช่วงนี้ กสท. ออกมาตรการกำกับโฆษณาเข้มขึ้น ไว้มาเล่าให้ทราบผลการมาขอพบค่ะ

งานกำกับดูแลยากไม่แพ้การจัดสรรคลื่น

ประชุม กสท. วันนี้วาระเยอะ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการกำกับดูแล ค่อนข้างจุกจิก เตือนช่องโน้น ปรับช่องนี้ พักใช้ช่องนั้น ชวนเหนื่อย รายละเอียดเพิ่มเติม ไว้มาทยอยเล่าเพื่อทราบต่อไปค่ะ
….

ช่วงบ่ายมีประชุมกับคุณ Thanakorn Suksai จาก ThaiPBS Patchara Kerdsiri Ball Parichart Suttiprasit จาก @EnergyTh และ Boat Supatrasit Suansook Pik Thidarat จาก สำนักงาน กสทช. เรื่องศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานลดลงของภาคส่งทีวีในการยุติแอนะล็อก ระยะยาวคงต้องสำรวจว่าการใช้เทคโนโลยีในระบบดิจิตอลจะช่วยลดการใช้พลังงานภาพรวมหรือไม่ แต่ข้อดีแน่นอนเกิดกับ @ThaiPBS เพราะจะจ่ายค่าไฟลดลงมาก ปัจจุบันนี้ทาง @ThaiPBS มีข้อมูลว่าภาคส่งMUX ในระบบดิจิตอลค่าไฟลดลง กว่าเครื่องส่งแบบแอนะล็อกราว10เท่า เช่นแอนะล็อกจ่าย100 ดิจิตอลจ่าย10บาท

เนื่องจากตอนนี้ @ThaiPBS ออกอากาศคู่ขนาน จึงแบกรับค่าไฟฟ้าทั้งสองระบบ แต่ถ้ายุติสถานีเครื่องส่งแอนะล็อกทุกที่ ก็จะประหยัดค่าไฟมหาศาล ส่วนภาครับ กสทช.กำหนดมาตรฐานทางเทคนิคร่วมกับการไฟฟ้าฯ จึงทำให้ set-top boxและทีวีมีโหมดที่ประหยัดพลังงาน (ถ้าไม่ควบคุมมาตรฐานจะเปลืองไฟกว่านี้)

ปัญหาคือตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้สั่งห้ามผลิตและจำหน่ายทีวีระบบแอนะล็อก จึงทำให้ครัวเรือนยังซื้อมาดูอยู่เรื่อยๆ เพราะราคาถูกลง แต่ก็ต้องใช้กล่อง การใช้กล่องกลายเป็นต้นทุนการใช้พลังงานของภาครับ ในขณะที่ภาคส่งโทรทัศน์ลดต้นทุนพลังงานลงเพราะเทคโนโลยีดิจิตอล วันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นการศึกษาข้อมูลต่อไป รอหารือเพิ่มเติมกับทาง @energyth และ @ThaiPBS ‪#‎carbon ‪#‎dtv

…..

ช่วงเย็นมีประชุมกับตัวแทน @ITU ซึ่งส่งผู้เชี่ยวชาญมาลงพื้นที่งานศึกษาทีวีชุมชน จะมีเวทีสัมมนาใหญ่ 13 พ.ย.นี้ สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ค่ะ…