จับตาวาระกสท.จันทร์นี้ แก้ไข!ลิสต์แพร่ภาพกีฬา/ถก!การคำนวณค่าโครงข่ายดิจิตอล/ตั้งคณะทำงานวิทยุศาสนา

จับตาวาระ กสท.
เตรียมแก้ไขประกาศ
รายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ พร้อมถกการคำนวณอัตราค่าตอบแทนโครงข่ายดิจิตอลทีวี
และตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาวิทยุศาสนา

การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 40/2558 วันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. นี้ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า มีวาระการประชุมน่าจับตาได้แก่ การพิจารณาเห็นชอบแนวทางการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการ การกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ดิจิตอลทีวี พร้อมทั้งการพิจารณาทางเลือกการลงทุนระบบ DTH (Direct to Home) ว่าควรเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในโครงข่ายดิจิตอลทีวีหรือไม่ ซึ่งนางสาวสุภิญญา กล่าวว่า อนุกรรมการ และสำนักงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาจากประเด็นต่างๆที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความเห็นในการรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่ม ในประเด็นสำคัญ อาทิเช่น ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุน ผลตอบแทนสิ่งอำนวยความสะดวก ผลตอบแทนการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีซ้ำซ้อน Gap Filler และประเด็นอื่นๆอีกเป็นต้น

นอกจากนี้ กสท. เตรียมพิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหากรณีวิทยุกระจายเสียงที่เกี่ยวข้องกับศาสนา โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านกฎหมาย ศาสนาต่างๆ และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงานชุดนี้

ส่วนวาระอื่นๆ น่าจับตาได้แก่ การกำหนดแนวทางการดำเนินคดีทางปกครองต่างๆ อาทิ เรื่องประกาศเรียงเลขช่อง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา คดีผู้ประกอบกิจการดิจิตอลทีวีเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง คดีเนชั่นเป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรณีมติการถือหุ้นของบริษัท SLC รวมทั้งวาระเพื่อทราบผลการดำเนินการแจ้งคำสั่งทางปกครองกับบริษัทไทยทีวี ตามที่สำนักงาน กสทช.ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 3 ธ.ค. 58 แจ้งคำสั่งทางปกครองแก่ บ.ไทยทีวีจำกัด ผู้รับใบอนุญาตช่องLOCA (MVTV Family) และช่องไทยทีวี(ช่องMVTV) ให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้ความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลโดยทันทีและตลอดระยะเวลาที่พักใช้ใบอนุญาต รวมทั้งได้ทำหนังสือแจ้งให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายยุติการแพร่สัญญาณ วาระเรื่องร้องเรียนของคณะทำงานติดตามสื่อ กองบัญชาการกองทัพบก ขอให้ตรวจสอบการออกอากาศช่องรายการฟ้าวันใหม่ ของบริษัทบลูสกาย แชแนล จำกัด ในรายการวิเคราะห์ข่าวคอลัมนิสต์ ประจำวันที่ 15 พ.ค. 58 และรายการฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์ ประจำวันที่ 23 พ.ค. 58

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า สัปดาห์นี้มีหลายวาระสำคัญ แต่เรื่องใหม่คือ อนุกรรมการด้านการแข่งขันฯ เสนอ ร่างประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ พ.ศ. …(ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
หรือร่าง Non – exclusive เพื่อลดการผูกขาดกีฬาสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามได้มีจดหมายคัดค้านจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย คงต้องรอจับตาผลการลงมติ ซึ่งคาดว่าคงไม่เอกฉันท์หลายวาระ ส่วนกรณีประกาศเรียงช่องใหม่ ที่ศาลไม่รับคำร้อง โดยขณะนี้ หลายโครงข่ายเริ่มเรียงเลขช่องตรงกันแล้ว แต่มีบางโครงข่ายที่ยัง วันจันทร์นี้คงต้องมีการหารือว่าจะมีมาตรการทางปกครองอย่างไร

นอกจากนี้ วาระเพื่อทราบ ได้แก่ วาระผลการดำเนินการแจ้งคำสั่งทางปกครอง รวมทั้งเพื่อทราบผลการติดตั้งโครงข่ายการรับชมดิจิตอลทีวีที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินระดับชาติ ปีที่ 3 ถึง ณ วันที่ 1 ธ.ค. 58 ได้กำหนดให้ขยายโครงข่ายรวม 55 โดยแบ่งเป็น 39 สถานีหลัก และ 16 สถานีเสริม ซึ่งทั้งโครงข่าย กองทัพบก อสมท. และ ไทยพีบีเอสสามารถดำเนินการติดตั้งได้ตามแผน….ซึ่งสามารถติดตามผลการประชุมทั้งหมดในวันจันทร์นี้…