กสท. เตรียมฟันกรณีโครงข่ายไม่เรียงลำดับช่องตามประกาศฯจันทร์นี้

กสท. เตรียมฟันกรณีโครงข่ายไม่เรียงลำดับช่องตามประกาศฯจันทร์นี้
สุภิญญาเผย จันทร์นี้ กสท. จะกำหนดบทลงโทษกรณีโครงข่ายที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ และวาระ สนง. กสทช.รายงานผลการติดตามตรวจสอบระยะเวลาการโฆษณาในโทรทัศน์ดิจิตอลพร้อมกันทั้ง ๒๗ ช่องรายการ รวมทั้งการพิจารณาผลการทบทวนเรื่องร้องเรียนช่องรายการฟ้าวันใหม่
การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม นี้ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ การกำหนดมาตรการทางปกครองกรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ หลังจากที่ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่ง สนง. กสทช. ได้ตรวจสอบพบว่าจนถึงขณะนี้ บริษัททรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ยังมิได้ดำเนินการเรียงช่องตามประกาศแต่อย่างใด สนง. กสทช. จึงกำหนดให้มีมาตรการลงโทษตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๘ หากฝ่าฝืนหรือละเว้นการปฏิบัติ

“ส่วนตัวต้องขอบคุณผู้ประกอบการโครงข่ายส่วนใหญ่ที่แม้จะคัดค้านปฏิบัติตามประกาศเรียงช่อง แต่ทันทีที่ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ยินยอมปฏิบัติการตามประกาศฯแรก ดิฉันเชื่อว่าผู้ประกอบการโครงข่ายส่วนใหญ่เข้าใจเหตุผลที่ กสทช. จำเป็นต้องแก้ปัญหาความสับสนของผู้บริโภคที่ให้ทุกช่องเรียงช่อง ๑-๓๖ ตรงกันทุกกล่อง หลังจากประกาศมีผลบังคับใช้ก็มีเสียงตอบรับดีจากผู้บริโภคจำนวนมาก และเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย” นางสาวสุภิญญากล่าว
นอกจากนี้ยังมีวาระการพิจารณาสัดส่วนการเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและแจกแจงรายได้ระหว่างบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอลเข้ามาพิจารณาด้วย

“อยากให้สังคมจับตาวาระการกำหนดสัดส่วนรายได้ของช่องแอนะล็อกที่ออกผังคู่ขนานใบอนุญาตดิจิตอล เพราะจะส่งผลต่อการจ่ายอัตราค่าธรรมเนียมให้รัฐของผู้ประกอบการทีวีรายเดิมที่ออก ๒ ระบบ ว่าจะสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเป็นธรรมกับรายใหม่หรือไม่ ถ้าสัดส่วนไม่เป็นจริงก็จะทำให้รัฐเสียประโยชน์ และ อาจไม่เป็นธรรมกับรายใหม่ด้วย เพราะรายใหม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเต็มอัตราของรายได้ แต่รายเดิมได้รับการยกเว้นในช่องแอนะล็อก แต่ก็ต้องจ่ายในระบบดิจิตอลที่ประมูลใบอนุญาตมา จากนี้ก็อยู่ที่ว่า กสท. จะเป็นคนกำหนดสัดส่วนที่เอกชนต้องจ่ายให้เหมาะสม หรือ จะปล่อยให้เอกชนเขากำหนดเองว่าจะจ่ายเท่าไหร่ ซึ่งไม่ควรเพราะจะน้อยกว่าความเป็นจริง และเสี่ยงต่อข้อกฏหมายว่าเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนรายเดิมโดยไม่เป็นธรรมกับรายใหม่ด้วย” นางสาวสุภิญญากล่าวเพิ่มเติม

และยังมีวาระที่ สนง.กสทช. รายงานผลการติดตามตรวจสอบการโฆษณาของโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้ง ๒๗ ช่องรายการ ให้บอร์ดพิจารณา พบว่ามีหลายช่องยังมีการโฆษณาเกินกว่าที่ กม.กำหนด คือ การโฆษณาและบริการธุรกิจจะต้องไม่เกินชั่วโมงละ ๑๒ นาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ ๑๐ นาที ซึ่ง กสท.เคยมีมติกำหนดค่าปรับทางปกครองกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีผู้ประกอบการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ทั้งในระบบดิจิตอลและระบบแอนะล็อก ให้กำหนดโทษปรับ ๑ ล้านบาท และปรับอีก ๕ หมื่นบาทตลอดระยะที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ซึ่งอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จะเชิญผู้ประกอบการโทรทัศน์ทีวีดิจิตอลมาชี้แจงให้ข้อมูลข้อเท็จจริง แสดงหลักฐานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในวันอังคารที่จะถึงนี้ด้วย

ส่วนวาระอื่นๆ ที่น่าจับตาเพิ่มเติม ได้แก่ กรณีผลการทบทวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนขอให้มีการตรวจสอบการออกอากาศของช่องรายการฟ้าวันใหม่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ติดตามผลการประชุมทั้งหมดในวันจันทร์นี้…