First summary of the year.

4 ม.ค. 58

First summary of the year.

วันนี้ทำงานวันแรกของปี 2559 บรรยากาศยังเนิบๆ แต่มีงานร้อนๆรอสะสาง อาทิเรื่อง @TrueVisions ยังไม่เรียงช่องใหม่ โทษทางปกครองก็คงต้องบังคับไป รอบอร์ด กสท. ถกกันวันจันทร์หน้า ซึ่งจะเป็นการประชุมครั้งแรกของปีใหม่นี้ เพราะจะเลยกำหนด 15 วันของคำสั่งทางปกครองกรณีแรกไปแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้บอร์ด กสท.มีมติไปนานแล้ว คงต้องตรวจสอบกับ สำนักงานว่าส่งจดหมายออกไปวันไหน ทาง @TrueVisions ลงวันที่รับวันไหน

หลังปีใหม่นี้ สำนักงาน ก็คงต้องเหนื่อยหน่อยกับการบังคับใช้กฎกับ @TrueVisions เพื่อเสนอมาตรการให้กับบอร์ด กสท. คนที่ยังไม่ทำตามกติกา คงอยู่ในสถานะลำบากกว่าคนที่ต้องบังคับใช้กติกา ตราบเท่าที่ประกาศเรียงช่องใหม่ยังมีผล รัฐก็ต้องบังคับใช้กฎหมาย ไม่ละเว้นการปฏิบัติตามกฎกติกาเป็นหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว และเป็นหัวใจสำคัญของ CSR หรือความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของบริษัทด้วย

คนธรรมดา/เอกชนตัวเล็กๆ ล้วนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย เมื่อทำผิดก็จะถูกลงโทษอย่างเข้มงวด ดังนั้น คน/เอกชนตัวใหญ่ๆควรต้องเคร่งครัดตนเองด้วย งานจัดสรรคลื่นรอบใหญ่ๆผ่านไปเกือบหมด ปีนี้งาน ‘กำกับดูแล’ บนฐานการแข่งขันเสรีเป็นธรรม ดูแล ประโยชน์สาธารณะ จึงเป็นงานหลัก ปี 2559 สำนักงาน กสทช. จึงต้องพิสูจน์ตนเองหนักขึ้นในการ บังคับใช้กฎกติกา ที่บอร์ด กสทช. ลงมติมาแล้ว ด้วยความจริงจัง และ เป็นธรรม cc @TakornNBTC

ในส่วนของพลังคนดูหรือผู้บริโภค ก็ฝากสมาชิก @TrueVisions ช่วยถามด้วยว่าเมื่อไหร่ทางผู้ให้บริการจะเรียงช่องตามที่กฎหมายกำหนดเหมือนรายอื่นๆค่ะ ก็ถือว่าโชคดีที่มติเกี่ยวกับเรื่องประกาศเรียงช่องใหม่ในบอร์ด กสท.เสียงไม่แตกมากเหมือนข้อพิพาทประเด็นช่องคู่ขนานปีก่อนๆ เพราะจะยากกว่านี้อีก

หวังว่าบอร์ด กสท./กสทช. จะยืนหยัดในหลักการที่เราเดินมาจนตลอดรอดฝั่ง เมื่อยึดข้อกฎหมายและประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ไม่มีอะไรต้องกลัวเกรง ฟรีทูแอร์ทีวี หรือ ฟรีทีวี โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ถือเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐ ที่จะบริการสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงสื่อของประชาชน

แนวนโยบายแห่งรัฐนี้ บัญญัติอยู่ในกฎหมายและแผนแม่บทฯของ กสทช. และ การเปลี่ยนผ่านสู่ฟรีทีวีดิจิตอล ก็ได้รับการเห็นชอบจาก ครม. มาแล้ว เพื่อความเป็นธรรมในการแข่งขันและระเบียบในการบริการโทรทัศน์ประเภทฟรีทีวีvs.ทีวีบอกรับสมาชิก กสทช.จึงใช้ฐานอำนาจตามกฎ หมายในการกำกับดูแลกิจการ

ฝาก netizens โลกออนไลน์ ช่วยกันถามอย่างสุภาพต่อ @TrueVisions อีกทาง ว่าทำไมจึงยังไม่เรียงช่องตรงตามกติกา กสทช. ติดขัดอะไรตรงไหนหรือครับ/ค่ะ การไม่เรียงช่องตามกฎเป็นความผิดทางปกครอง จึงต้องมีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนค่ะ ช้าบ้าง (ไม่ใช่โทษอาญาที่จะใช้ ม.44บังคับกันได้เลย)

การไม่เรียงช่องจึงยังไม่ใช่ ‘อาชญากรรม’ แต่เป็นการฝ่าฝืนกติกาทางปกครองในการประกอบกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นหน้าที่และเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาต ต่อให้เนรมิตอำนาจตาม ม.44 มาใช้ได้ ‪#‎คหสต. ก็ไม่เห็นด้วย เราต้องทำให้กระบวนการทางปกครองของรัฐมีน้ำยา และยังหวังในสำนึกของภาคเอกชน‪#‎เรียงช่อง กระบวนการทางกฎหมายปกครอง บางครั้งก็เหมือนการเล่น ‘ชักกะเย่อ’ ถ้าฝ่ายรัฐย่อหย่อนกฎ ก็จะถูกลากจนล้มได้ ดังนั้นผู้รักษากฎก็ต้องทำหน้าที่ตนเอง ส่วนคนดูหรือกองเชียร์ ก็ฝากหนุนข้างที่ถือหลักการถูกต้อง บางครั้งน่าอ่อนใจ แต่พลังทางสังคมจะช่วยกำกับรัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลได้ #เรียงช่อง…