กสทช.แนะรีบใช้คูปองแลกกล่องดิจิตอลก่อนสิ้นเดือนม.ค.นี้

กสทช.แนะรีบใช้คูปองแลกกล่องดิจิตอลก่อนสิ้นเดือนม.ค.นี้ | เดลินิวส์

กสทช.แนะรีบใช้คูปองแลกกล่องดิจิตอลก่อนสิ้นเดือนม.ค.นี้ “สุภิญญา” ทำหนังสือถึงสำนักงานเร่งแผนแจกกล่องรอบใหม่ เน้นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เข้าไม่ถึงสิทธิ์ พร้อมแนะรีบใช้คูปองแลกกล่องดิจิตอลก่อนสิ้นเดือนม.ค.นี้

วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 ตามที่สำนักงานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กสทช.ได้มีนโยบายการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.57 จำนวน 13,571,296 ใบแบ่งการแจกทั้งหมดออกเป็น 7 รอบนั้น

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.เปิดเผยว่า ข้อมูลการแลกคูปองล่าสุดทั้งหมด 8,520,229 ใบโดยรอบที่ 1– 6 คูปองที่หมดอายุการแลกไปแล้วมีจำนวน 5,458,208 ใบจาก 8,322,442 ใบส่วนรอบที่ 7 ซึ่งเป็นรอบล่าสุดสำนักงานได้เริ่มแจกเมื่อวันที่ 21 พ.ค.58 และกำลังจะหมดอายุวันที่ 31 ม.ค.59 ครอบคลุมพื้นที่56จังหวัด478อำเภอพบว่า จำนวนคูปองการแลกอยู่ที่ 3,062,047 ใบจากยอดการแจกคูปองจำนวน 5,248,854 ใบหรือคิดเป็นร้อยละ 58 ซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดคูปองที่เหลือยังมีอีกจำนวนมากจึงขอแนะนำประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว รีบนำคูปองพร้อมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาไปแลกกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีหรือใช้เป็นส่วนลดการซื้อโทรทัศน์ก่อนที่จะหมดอายุสิ้นเดือน ม.ค.นี้

“หลายพื้นที่กำลังจะมีการยุติการส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อกของสถานีไทยพีบีเอสภายในวันที่ 31 ม.ค.59 ได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด และพื้นที่ใกล้เคียงกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขณะนี้พบว่าจำนวนการแลกคูปองจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ที่ 22,968 จากยอดการแจกคูปองจำนวน 36,941 ใบหรือคิดเป็นร้อยละ 62 รวมทั้งจำนวนการแลกคูปองจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ที่ 17,054 ใบจากยอดการแจกคูปองจำนวน 29,202 ใบหรือคิดเป็นร้อยละ 58 และจำนวนการแลกคูปองจังหวัดมหาสารคามอยู่ที่ 54,065 ใบจากยอดการแจกคูปองจำนวน 92,542 ใบหรือคิดเป็นร้อยละ 58 จึงขอฝากถึงประชาชนที่ได้รับสิทธิการแจกคูปองครั้งนี้รีบไปใช้สิทธิโดยด่วน” น.ส.สุภิญญา กล่าว

สำหรับการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้กับประชาชนเพิ่มเติมหลังจากนี้ที่ผ่านมาในที่ประชุม กสทช.ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างน้อย2ครั้งด้วยกันในประชุม กสทช.ครั้งที่ 11/2557 มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้การสนับสนุนประชาชนเพิ่มเติมสำหรับครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวและมีผู้อยู่อาศัยจำนวน80,000ครัวเรือนและเห็นชอบในหลักการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้านจำนวน 2.4 ล้านครัวเรือนโดยเสนอให้ สำนักงานฯพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในการลงทะเบียนของผู้อยู่อาศัยเสนอให้คสช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และที่ประชุมกสทช.ครั้งที่ 9/2558 ได้มีการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.8 กรณีเงินเหลือจากเงินประมูลคลื่นความถี่ทีวีดิจิตอลงวดที่1หลังหักค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินซึ่งตนได้ขอให้พิจารณาการแจกคูปองเพิ่มเติมจำนวน 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 1.กลุ่มที่ตกค้างตามทะเบียนราษฎร์เดิม 2.กลุ่มครัวเรือนที่ด้อยโอกาส 3.กลุ่มที่อยู่ในแผนยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกก่อน 3 ปี ซึ่งที่ผ่านมาตนได้ทำหนังสือถึงสำนักงานเพื่อเร่งดำเนินการติดตามกรณีการแจกคูปองเพิ่มเติมและนำเสนอในที่ประชุมกสทช.พิจารณาต่อไป…

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/374343