จับตาวาระ กสท. เตรียมแจ้งตลาดหลักทรัพย์ หลังทรูวิชั่นส์ไม่เรียงเลขช่อง

จับตาวาระ กสท. เตรียมแจ้งตลาดหลักทรัพย์ หลังทรูวิชั่นส์ไม่เรียงเลขช่อง

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 8/59  วันจันทร์ที่ 29 ก.พ. 59  มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ มาตรการบังคับทางปกครองกับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด ภายหลังสำนักงานได้มีหนังสือเตือนถึง บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด ชำระค่าปรับทางปกครองอัตราวันละ 20,000 บาท นับแต่วันที่ 7 ม.ค. 59 กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ซึ่งในการประชุม กสท. ครั้งนี้ สำนักงาน ได้เสนอให้มีการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อแจ้งบริษัททรูให้ระงับการนำช่องรายการที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อให้บริการสำหรับกิจการไม่ใช้คลื่น แบบบอกรับสมาชิก มาออกอากาศภายใน 15 วัน หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับทางปกครอง รวมทั้งจะเสนอให้สำนักงานมีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบถึงพฤติกรรมดังกล่าวต่อไป

“ประเด็นการเรียงช่องตรงกันเป็นกติกาที่ทุกรายต้องปฏิบัติตามกฎเพื่อประโยชน์ของคนดู และเป็นประเด็นที่ทีวีดิจิตอลอ้างเหตุในการฟ้องร้องต่อศาลด้วย ดังนั้นเมื่อยังมีบางรายยังไม่ทำตามกฎกติกา ทางสำนักงานจึงได้เสนอมาตรการเพิ่มเติมให้บอร์ดถกต่อรอฟังมติว่าจะออกมาอย่างไร” สุภิญญากล่าว

นอกจากนี้ที่ประชุมมีวาระเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินการกรณีช่องรายการ Peace TV และช่องรายการ Voice TV  ซึ่งนางสาวสุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำนักงานเสนอผลที่อนุกรรมการด้านเนื้อหาของ กสทช. มีมาตรการต่อช่องทีวีที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการเซ็นเซอร์ตนเองมากขึ้น เช่น กรณีของช่องวอยซ์ทีวีล่าสุด ยิ่งตอกย้ำบรรยากาศแห่งความกลัวให้เกิดมากขึ้นในการทำงานของทีวีดิจิตอลในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะช่องข่าวที่ไม่สามารถเจาะลึกหรือตีแผ่มุมมองทางการเมือง อย่างเช่นเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญได้มากนัก ทำให้คนดูเสียโอกาสในการมีช่องข่าวถึง 7 ช่อง แต่มีข้อจำกัดเสรีภาพในการนำเสนอเนื้อหา ทำให้ทุกช่องระวังตัว ออกมาคล้ายกันหมด ถ้าบรรยากาศของเสรีภาพผ่อนคลายกว่านี้สักนิด ก็จะทำให้ทีวีดิจิตอลทั้ง 26 ช่องแข่งขันกันที่เนื้อหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ได้เข้มข้นกว่านี้”

วาระอื่นๆ น่าจับตาได้แก่ หน้าที่ในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งมาตรา  73 และมาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ของ กรมประชาสัมพันธ์ (สถานีโทรทัศน์ช่อง 11) กองทัพบก(สถานีโทรทัศน์ช่อง 5)  บริษัท อสมท จำกัด มหาชน(สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9) วาระการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าปรับทางปกครอง กรณีการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย กรณีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด และกรณีอื่นๆ  วาระการตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ของ บ.ซีทีเอช เคเบิล จำกัด ครั้งที่ 4 วาระเพื่อทราบผลการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี ตามแผนการขยายโทรทัศน์ ณ วันที่ 1 ก.พ. 59 จำนวน 63 สถานี แบ่งเป็น 39 สถานีหลัก และ 24 สถานีเสริม ซึ่งผู้ให้บริการโครงข่าย ได้แก่ กองทัพบก อสมท ไทยพีบีเอส ได้ดำเนินการติดตั้งตามแผนที่วางไว้ ส่วนกรมประชาสัมพันธ์ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้งในระยะแรก และวาระอื่นๆติดตามผลการประชุมทั้งหมดในวันจันทร์นี้…