ศุกร์ 26ก.พ.59 TDRI จัดเสวนาสาธารณะ “ทางเลือกในการปฏิรูปสื่อกับร่างรับธรรมนูญฉบับใหม่”

เชิญร่วมเสวนาสาธารณะ “ทางเลือกในการปฏิรูปสื่อกับร่างรับธรรมนูญฉบับใหม่”
จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
วันศุกร์ 26 ก.พ. 59 เวลา 9.30 – 13.00 น.
ณ ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กทม.

09.00 – 09.30 น.          ลงทะเบียน

09.30 – 10.00 น.          กล่าวเปิดงานและนำเสนอผลการศึกษา
โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

                                    ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และหัวหน้าโครงการวิจัย

10.00 – 10.15 น.          พักรับประทานชา – กาแฟ

10.15 – 11.30 น.          การเสวนา “ทางเลือกในการปฏิรูปสื่อกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”

                                    คุณสุภิญญา กลางณรงค์                        กรรมการ กสทช.

                                    คุณบุญเลิศ คชายุทธเดช             ที่ปรึกษากรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

                                    คุณเมธินี เทพมณี                       กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการสื่อสารมวลชน (อยู่ระหว่างการติดต่อ)

                                    ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต                คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย           ผศ.พิจิตร สึคาโมโต้                    คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.30 – 12.00 น.          ถาม – ตอบ

12.00 – 13.00 น.          อาหารกลางวัน

***********