ศุกร์1เม.ย.นี้ กสทช.จัดถก”ผู้หญิงในสื่อ”

สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ผู้หญิงในสื่อ” ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอหลักจริยธรรม (Code of Ethic) และแนวทางปฏิบัติ (Guideline) ในการนำเสนอรายการโทรทัศน์บนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของสตรี ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเอง

ดำเนินรายการโดย : คุณณัฏฐา โกมลวาทิน สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

วิทยากรโดย
1) ดร.ชเนตตี ทินนาม ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
2) รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) คุณอัจฉรา อัชฌายกชาติ ผู้สื่อข่าวอาวุโส หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
4) คุณชลิดา เอื้อบำรุงจิต รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
5) คุณนิธิพันธ์ วิประวิทย์ ผู้ริเริ่มแคมเปญ”เลิกเผยแพร่คติการล่อลวงข่มขืนว่าเป็นสิ่งปกติ” ทาง www.change.org

ท่านใดสนใจสำรองที่นั่งได้ที่
โทรศัพท์ 02-271-7600 ต่อ 5609, 5614
โทรสาร 02-279-9048-9
e-mail : nbtc.selfregulation@gmail.com