อัง 17 พ.ค. นี้!! เชิญล้อมวงสนทนา “สื่อสมัยนี้ เสรีภาพสมัยไหน”

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
จัดงานเนื่องในวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day)
ล้อมวงสนทนาหัวข้อ “สื่อสมัยนี้ เสรีภาพสมัยไหน”
วันอังคาร 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพฯ
****************************
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด
โดย คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.
และ ผู้แทน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
09.30 – 12.30 น. ล้อมวงสนทนาหัวข้อ “สื่อสมัยนี้ เสรีภาพสมัยไหน”
วิทยากร
1. คุณชุติมา สีดาเสถียร สำนักข่าวภูเก็ตหวาน
2. คุณสมเกียรติ จันทสีมา ผอ.สำนักเครือข่ายประชาสังคม หัวหน้าโต๊ะข่าวพลเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
3. คุณพรรณิการ์ วานิช ช่อง Voice TV
4. คุณนวลน้อย ธรรมเสถียร อดีตนักข่าว BBC/สื่อมวลชนสามจังหวัดชายแดนใต
5. คุณสุปัน รักเชื้อ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
6. คุณสมฤทัย ทรัพย์สมบูรณ์ บรรณาธิการข่าวการเมือง สำนักข่าวเนชั่น
7. คุณSteven Herman สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ประจำประเทศไทย
8. คุณยุวดี ธัญญสิริ ผู้สื่อข่าวอาวุโส หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

สนใจตอบรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายใน วันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 59
โทรสารหมายเลข 02-279-9048-9

หรือ e-mail : nbtc.selfregulation@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.) สำนักงาน กสทช.
โทรศัพท์ 02-271-7600 ต่อ 5609 หรือ 5614

**************************************
Program

Round – Table Dicussion : Media this generation, freedom which generation?
17 May 2016, Mandarin A, Mandarin Hotel Bangkok(Samyan – BKK)
Host by Office of National and Telecommunications Commission(NBTC),
Amnesty International and Thai Broadcast Journalist Association(TBJA)
***************************

08.30 – 09.00 am. Registration

09.00 – 09.15 am. Openning by Supinya Klangnarong, Commissioner, The National Broadcasting and Telecommunications Commission, Thailand.
and Amnesty International Thailand

09.15 – 12.30 am. Round – Table Discussion : Media this generation, freedom which generation?
1. Chutima Sidasathian Phuketwan.com
2. Somkiat Juntursima Director of Public Media Network Department , Thai Public Broadcasting Service(TPBS)
3. Pannika Wanich Journalist and TV Show Host, Voice TV //
4. Nualnoi Thamsathien Senior Journalist in the Deep South of Thailand
5. Supan Rakchuea Board of Thai Broadcast Journalist Association(TBJA)
6. Somrouthai Subsomboon Political News Editor Nation News Agency,
Nation Group
7. Steven Herman Board of Foreign Correspondents’Club of Thailand
8. Yuwadee Thunyasiri Senior journalist in Thai Government House, Bangkok Post

Moderator Kannikar Kijtiwatchakul

12.30 am. Lunch

Note: The session is entirely conducted in Thai. Simultaneous translation into English is available.