ปัญหาสิทธิแรงงานพม่าในโรงงานไทย เป็นเรื่องสากล การเสนอปัญหาการละเมิดแรงงานข้ามชาติในโรงงานไทย เป็นสิ่งจำเป็น

20 กันยายน 2559

เมื่อเรากล้าพูด เราก็กล้ารับผลจากการพูดนั้น แม้ว่าสุดท้ายเราอาจต้องสูญเสียอิสรภาพในชีวิตไปก็ตาม ขอเพียงเราสู้จนถึงที่สุด @Atomicalandy

Personally, also as a defense witness for Andy Hall @Atomicalandy on the libel & CCA cases, sorry indeed for the result today. Keep defending for liberty & good cause. With my moral support.

ขอแสดงความเสียใจกับคุณ Andy Hall สำหรับคำพิพากษาของศาลในคดีหมิ่นประมาท และ พรบ.คอมพ์ ในวันนี้ แต่คดียังมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ ดิฉันได้ไปเบิกความเป็นพยานจำเลยให้กับคุณ Andy Hall ในฐานะที่เคยทำงานรายงานศึกษาและถูกฟ้องหมิ่นประมาทเหมือนกัน ขอให้กำลังใจค่ะ โชคดีที่สมัยโน้นยังไม่มี พรบ.คอมพ์ เราเลยโดนฟ้องเฉพาะคดีหมิ่นประมาทอาญาและแพ่ง ไม่เหมือนยุคนี้ที่มักมีการฟ้องคดีหมิ่นประมาทพ่วง พรบ.คอมพ์ ในฐานะพยานจำเลย ทนายโจทก์ถามดิฉันในศาลว่าคุณ Andy Hall รายงานทำให้ไทยเสียหายนะ ดิฉันตอบว่าแต่ปัญหาสิทธิแรงงานพม่าในโรงงานไทย เป็นเรื่องสากล การเสนอปัญหาการละเมิดแรงงานข้ามชาติในโรงงานไทย เป็นสิ่งจำเป็น บทบาท NGOs อย่าง FinnWatch ช่วยตรวจสอบถ่วงดุลธรรมาภิบาลของบริษัท ดิฉันเบิกความในศาลว่า บทบาทของคุณ @Atomicalandy ได้ช่วยเป็นปากเป็นเสียงในการปกป้องสิทธิ์ของแรงงาน(ข้ามชาติ) ซึ่งถือเป็นสิทธิมนุษยชน การเสนอสาระผ่านสื่อ ถ้าบริษัทเห็นว่าข้อเท็จจริงผิดพลาด ควรใช้สิทธิ์ในการโต้แย้ง (Right of Reply) ให้ต้นเรื่องชี้แจงก่อนที่จะฟ้องอาญา #คหสต.

ดิฉันตอบทนายโจทก์ที่ฟ้องคุณ Andy Hall ในศาล เรื่องความเป็นคนไทยว่า ลองนึกถึงใจเขาใจเรา ถ้าคนงานไทยไปพบปัญหาในโรงงานเมืองนอกบ้าง เป็นต้น ดิฉันได้นั่งฟังการเบิกความคนอื่นๆ ชื่นชมพยานจำเลยที่เป็นแรงงานพม่า กล้าพูดมาก และ พยานที่มาจากอีกบริษัทที่ก็โดนรายงาน FinnWatch พาดพิงแต่ก็เข้าใจ ไม่ได้ฟ้องร้อง แต่ใช้สิทธิ์ขอโต้แย้งในรายงานแทน น่าชื่นชมมาก คดีหมิ่นประมาทของไทยเรายังเป็นโทษทางอาญา ยิ่งพ่วงด้วยข้อหา พรบ.คอมพ์ ทำให้โทษจำคุกหนักขึ้นมาก กรณีคุณ @Atomicalandy โดนตั้ง 3 ปีรอลง 2 ปี และต้องเผยแพร่คำพิพากษาในหลายสื่อ (ดีที่สื่อต่างๆเหล่านั้นที่เผยแพร่รายงานไม่โดนฟ้องด้วย) นอกจากคดีกับโรงงานสัปปะรดแล้ว ตอนนี้คุณ Andy Hall และ NGOs ต่างชาติ ยังตรวจสอบปัญหาแรงงานข้ามชาติ ในโรงงานที่เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ด้วย ขอให้โชคดี

เมื่อเชื่อในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่เชื่อ ทุกการต่อสู้ล้วนมีอุปสรรค แล้วมันก็จะผ่านไป หน้าที่เราคือทำให้เต็มที่ที่สุด

Andy Hall @Atomicalandy
สู้ต่อไปเพื่ออิสรภาพ
มวลชนแรงงานเอาใจช่วยอยู่
มีอะไรพอช่วยได้ก็ยินดีนะ

Chin up! Reminder: You need a stronger legal defense at Appeal Court.