เปิดความเห็น : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 30/2559 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ตั้งข้อสังเกตและขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาในวาระ 4.4 เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม รายละเอียด ดังนี้

Download (30-59.pdf,PDF, Unknown)