มติ กสท. เพื่อเป็นแนวทางการออกอากาศ

14 ตุลาคม 2559

พรุ่งนี้ (15 ต.ค.59) สถานีวิทยุและโทรทัศน์แต่ละแห่งจะกลับเข้าสู่ผังรายการของตนเอง วันนี้ กสท. จึงมีมติเพื่อเป็นแนวทางการออกอากาศ ดังนี้ค่ะ

แนวทางดังกล่าวมีผล 30 วัน นับแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละสถานีเองในการกำกับรายการเช่นเดิม ถ้ามีข้อสงสัยหรือความไม่แน่ใจประการใด โปรดหารือ กสทช. ระหว่างนี้ ถ้ามีข้อมูลหรือแนวทางเพิ่มเติมอื่นใด ทาง กสท. และ สำนักงาน กสทช. จะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับไป ติดตามความชัดเจนอย่างเป็นทางการ

ถ้าผู้ประกอบการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงประชาชนทั่วไป มีคำถามหรืออื่นใด เกี่ยวเนื่องกับแนวปฏิบัติดังกล่าว แจ้งมาได้ที่ สำนักงาน หรือติดต่อผ่าน Call center 1200 ค่ะ

…..

ช่วงนี้ดิฉันจะงดเว้นการทวิต/โพสความเห็นส่วนตัว แต่วันนี้ ขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยุและโทรทัศน์ทุกรายที่ตั้งใจและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม วันจันทร์ที่จะถึงนี้ มีประชุม กสท. วาระพิจารณาตามปรกติ ดิฉันจะทวิต เรื่องงานของ กสทช.เช่นเดิม แต่คงเพื่อทราบพอสังเขปก่อน ข้อเท็จจริงสะท้อนว่าสื่อโทรทัศน์และวิทยุ ยังมีบทบาทสำคัญมากต่อสังคมไทย จุดรวมการรับรู้ข่าวสาร ขอให้กำลังใจทุกฝ่ายในการทำงานโดยราบรื่นค่ะ

แม้พรุ่งนี้จะคืนผังให้ช่อง แต่ทราบว่ารายการส่วนใหญ่ทุกช่องจะเสนอเรื่องราวของพระองค์ท่าน งดรื่นเริง แต่คงต้องมีข่าวสารสำคัญอื่นๆให้ ประชาชนด้วย การที่คืนผังให้ช่อง ก็เป็นโอกาสให้แต่ละช่องได้สร้างสรรค์รายการพิเศษที่เกี่ยวกับพระองค์ท่าน หลากหลาย งดงาม เว้นพระราชพิธี ต้องรวมการเฉพาะกิจ อีกทั้งยังมีความจำเป็นของประชาชน ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอื่นๆในสังคม ตามทันสถานการณ์โลก อีกทั้งเพื่อเป็นการผ่อนคลายความโศกเศร้า เป็นต้น เป็นความละเอียดอ่อน สื่อต้องทำงานท่ามกลางความเสียขวัญ โศกเศร้าของสังคม จึงเป็นพันธกิจที่ไม่ง่ายนัก ต่างหวังไม่มีข้อพลาดใด ต้องให้กำลังใจกัน

ถ้าเราจำกัดช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์มากไป จะขาดโอกาสในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะประชาชนมีแนวโน้มจะรับข่าวไม่กรอง

พรุ่งนี้ ฝากทุกท่านช่วยติดตามกัน มีความเห็น ข้อเสนอใด แจ้งมาได้ ปัจจุบันมีโทรทัศน์แบบฟรีทีวีถึง 26 ช่อง อีกทั้งช่องดาวเทียม เคเบิ้ล IPTV

ร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์ การทำงานของสื่อโทรทัศน์ (ยุคดิจิตอล) ให้ห้วงยามสำคัญของสังคมไทยเวลานี้ Do it best. Stay calm & carry on.

ฝากสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง คำนึงถึงการเข้าถึงของคนพิการด้วย (ในบางรายการ) โดยเฉพาะเวลานี้ที่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีผลต่อจิตใจประชาชน อีกทั้งถ้ามีเหตุภัยพิบัติ เหตุด่วนเหตุร้ายใด (ไม่อยากให้เกิด) สื่อสามารถตัดเข้าการเตือนภัยหรือให้ข้อมูล ปชชได้ โดยหารือภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กสทช. เป็นจุดประสานงานให้ระหว่างสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และ ภาครัฐ อื่นๆ อยู่แล้ว เราก็ต้องทำงานร่วมกัน มีอะไรก็ถามมา เสนอแนะได้ค่ะ

ขอบคุณทุกความเห็น วันนี้ขอพักการให้ข้อมูลและตอบคำถามไว้ก่อน

ขอให้เข้มแข็ง สงบ สันติ มั่นคง มีกำลังใจ
ธรรมะช่วยได้มาก หายใจลึกๆค่ะ

….