ร่วมกันตรวจสอบข้อมูล COVID-19 ต่อสู้ข่าวเท็จ

ร่วมกันตรวจสอบข้อมูล COVID-19 ต่อสู้ข่าวเท็จ สุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้ง cofact.org ประเทศไทย

สุภิญญา กลางณรงค์
ผู้ร่วมก่อตั้ง cofact.org
ประเทศไทย
ThaiPBS World Tonight
April 16, 2020
รับชมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/ThaiPBSWorld/videos/219560072809351/