เปิดเผยมติและความเห็น กสทช. :ร่างแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555 – 2559)

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่7/2555 วันที่ 16 พ.ค. 55 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้จัดทำความเห็นเพื่อบันทึกในการประชุม

วาระ 5.10 เรื่อง ร่างแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555 – 2559) ดังนี้

Download (2ขอเปิดเผยมติและความเห็นในการประชุม-กสทช.ครั้งที่-7-55วันที่16พค55.pdf,PDF, Unknown)