เปิดเผยความเห็น กสทช. : แนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสมสำหรับ กสทช.

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 12/55 วันพุธที่ 12 ก.ย. 55 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยความคิดเห็น วาระ 5.15 เรื่องหารือแนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสมสำหรับ กสทช.  รายละเอียด ดังนี้

Download (Comment-NBTC-12-55.pdf,PDF, Unknown)