อนุฯคุ้มครองผู้บริโภค…หารือแก้ไขมาตรฐานสัญญาบอกรับสมาชิก

 

 

 

 

 

 

อนุฯคุ้มครองผู้บริโภค…หารือแก้ไขมาตรฐานสัญญาบอกรับสมาชิก

ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นำทีมคณะอนุกรรมการฯและสำนักงาน รส. หารือถึงแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคต่อมาตรฐานสัญญาและการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก และกลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ กับผู้บริหารทรูวิชั่นส์ วันนี้ (๑๒ ก.พ. ๕๖) ณ อาคารทิปโก้ ห้องประชุม บริษัททรู วิชั่นส์ จำกัด(มหาชน) กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อาทิ นางสาวสฤณี อาชวนันทกุล นายแสงชัย รัตนเสรีวงศ์ นายพีรพงษ์ จารุสาร และนายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรรณ ฟุ่มเฟื่อง รักษาการผู้อำนวยการ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค ตามที่มีการร้องเรียนของประชาชน ตลอดปี ๒๕๕๕ มาที่สำนักงาน กสทช. จำนวน ๒๖๙ ราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเรื่องร้องเรียนต่อบริษัททรูวิชันส์ ซึ่งเป็นกิจการโทรทัศน์เคเบิ้ลระบบบอกรับสมาชิกรายใหญ่ และเป็นรายเดียวที่มีสัญญาครบถ้วน โดยมี นายองอาจ ประภากมล Chief Commercial Officer ตลอดจนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ True care และส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นางสาวศิริวรรณ กล่าวว่า จากการรับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคมายัง สำนักงาน กสทช. ตลอดปีที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องคุณภาพการให้บริการและข้อสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถแยกลักษณะของปัญหาออกเป็น ๗ กรณีด้วยกัน ได้แก่ กรณีไม่สามารถรับชมรายการได้ กรณีไม่สามารถยกเลิกบริการก่อนกำหนดโดยไม่เสียค่าปรับ/ถูกยึดเงินประกัน/หรือได้รับเงินคืนในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการ กรณียกเลิกบริการแล้วแต่ไม่ได้รับเงินคืน/คืนเงินประกันล่าช้า กรณีถูกคิดค่าบริการเพิ่มโดยไม่ทราบล่วงหน้า/ถูกเก็บค่าบริการเกินจริง กรณีผู้ให้บริการยกเลิกรายการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า/โฆษณาหลอกลวง กรณีถูกคิดค่าบริการทั้งที่ไม่ได้ใช้บริการ และกรณีข่มขู่ทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ ยังพบเรื่องร้องเรียนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงที่ออกอากาศผ่านทางเคเบิ้ลทรูซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้เป็นช่องรายการของทรูวิชั่นส์โดยตรง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯที่ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นช่องว่างของสัญญา จึงทำให้มีผู้ร้องเรียนเข้ามาที่สำนักงาน กสทช. โดยที่ผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ยังประสงค์อยากเป็นสมาชิกของทรู ดังนั้นจึงหวังว่าการมาหารือในครั้งนี้จะส่งผลให้ทางทรูวิชั่นส์สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการรวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ซึ่งในขณะนี้กสทช.กำลังอยู่ระหว่างการร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสัญญาและบริการดังกล่าว ทางผู้บริหารทรูวิชั่นส์ กล่าวว่า ยินดีรับข้อเสนอเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งบางเรื่องยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา อย่างเช่นเรื่องคุณภาพสัญญาณ กรณีที่เกิดจากเหตุหรือภัยพิบัติ ซึ่งผู้บริโภคเองสามารถร้องเรียนได้เองโดยตรงที่แผนกช่วยเหลือลูกค้าสมาชิก ทรูวิชั่นส์แคร์ โทร 0๒-๗๒๕-๒๕๒๕ และเร็วๆนี้ทรูวิชันส์เตรียมชี้แจงให้สมาชิกทราบเรื่องการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกด้วย กสทช.สุภิญญาฯ กล่าวว่า การประสานงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทรูวิชั่นส์เป็นอย่างดี แต่ส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะ “สุญญากาศ” ในการกำกับดูแล ขณะนี้ ทางกสทช.กำลังจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรฐานสัญญาการให้บริการในกิจการโทรทัศน์ และแบบสัญญาที่บังคับใช้กับผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก ซึ่งจะมีการจัดทำ Focus Group ระดมความคิดเห็นกับผู้ประกอบการโทรทัศน์เรื่องแนวทางและกลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค และ นอกจากนี้งานอีกส่วนหนึ่งคือเตรียมจัดทำ Code of practice หรือแนวปฏิบัติทางจรรยาบรรณเพื่อการกำกับกันเองของวิชาชีพ ของกิจการโทรทัศน์ผู้ซึ่งรับใบอนุญาตรายใหม่ด้วย ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือกับทรูวิชั่นส์ในฐานะผู้ประกอบการรายเดิมที่มีฐานลูกค้ากว้างและมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อน