จับตาวาระกสท:อนุฯเนื้อหา ชง! ร่างฯกำกับเนื้อหาตามมาตรา 37 แต่!กสทช.ด้านสิทธิเสรีภาพเตรียมคัดค้าน เหตุประเด็นความชอบด้วยกฎหมายและเนื้อหาที่อาจขัดสิทธิเสรีภาพสื่อ

จับตาวาระกสท. จันทร์ 28 ต.ค.นี้
อนุฯเนื้อหา ชง! ร่างฯกำกับเนื้อหาตามมาตรา 37 แต่!กสทช.ด้านสิทธิเสรีภาพเตรียมคัดค้าน
เหตุประเด็นความชอบด้วยกฎหมายและเนื้อหาที่อาจขัดสิทธิเสรีภาพสื่อ

 

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 39 ในวันจันทร์ที่ 28 ต.ค. นี้  มีวาระเตรียมพิจารณาเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … หรือร่างฯ กำกับเนื้อหารายการทางวิทยุโทรทัศน์ ตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์คัดค้านจากภาคส่วต่างๆ ซึ่งนางสาวสุภิญญา กล่าวว่า ตนเตรียมคัดค้านร่างฯฉบับนี้ และเสนอว่าควรนำกลับไปทบทวนความชอบด้วยกฎหมายของการออกประกาศ ก่อนที่จะลงรายละเอียด หรือ ระบุขอบเขตอำนาจของ กสทช.ที่จะกำกับเนื้อหาได้มากน้อยแค่ไหน ตามที่นักกฎหมาย องค์กรวิชาชีพสื่อ นักวิชาการ และองค์กรภาคประชาสังคมคัดค้าน เกรงว่าหากเดินหน้าผลักดันโดยไม่มีความชัดเจนในข้อกฎหมาย อาจเกิดปัญหาตามมาไม่จบสิ้น โดยเฉพาะการคัดค้านและนำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลในท้ายที่สุด

ส่วนวาระอื่นน่าจับตา ได้แก่  คณะอนุกรรมการค้มครองผู้บริโภคฯ เสนอให้ติดตามตรวจสอบข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาตามกฎหมาย โดยเสนอโดยให้ กสท.มอบหมายสำนักงาน กสทช. ดำเนินการมีคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบกิจการช่องรายการ ทางทีวีดาวเทียม หรือกิจการไม่ใช้คลื่น ระงับการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) จำนวน 3 ช่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ เคยมีการดำเนินการระงับโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางช่องอื่นๆไปแล้ว

ส่วนวาระอื่นๆน่าจับตา  การพิจารณา (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(ฉบับที่๒) พ.ศ. … เพื่อเพิ่มเติม Application หรือ “การให้บริการแบบประยุกต์” ที่จะรองรับผ่านโปรแกรมทีวีดิจิตอลในอนาคต และวาระการอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ผลการพิจารณาทั้งหมดเป็นอย่างไรต้องจับตาวันจันทร์นี้…