กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เข้าร่วมบรรยาย Thailand’s Libel Laws : What are they and what happens if you fall foul of them?

กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เข้าร่วมบรรยาย Thailand’s Libel Laws : What are they and what happens if you fall foul of them? 

     เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่าน นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ได้รับเชิญจาก สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ Foreign Correspondents’ Club of Thailand (FCCT)  เข้าร่วมเป็นวิทยากรประจำ เดือนพฤศจิกายน หัวข้อ  Thailand’s Libel Laws : What are they and what happens if you fall foul of them? โดยมีวิทยากรเข้าร่วมได้แก่  Dr David Streckfuss ; an independent scholar and author of Truth on Trial in Thailand , Dr Wyn Ellis ; Academic และ Andrew Drummond ; a British investigative โดยมีสื่อมวลชนต่างประเทศ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ชั้นเพนต์เฮาส์ อาคารมณียา