จับตาวาระ กสท. จันทร์ 25 พ.ย. นี้

จับตาวาระ กสท.  จันทร์ 25 พ.ย. นี้

กสท.เตรียมทบทวนข้อกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การแข่งขันและครองสิทธิ์ข้ามสื่อ//
ด้านอนุคุ้มครองฯ เสนอ กสท. แก้ปัญหาช่องฟรีทูแอร์ในแพลตฟอร์มดาวเทียม

 

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในจันทร์ที่ 25 พ.ย. นี้ มีวาระน่าสนใจจับตาได้แก่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ เสนอแนวทางหรือนโยบายในการจำแนกรูปแบบการประกอบกิจการและการกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาต ประเภทโครงข่าย และประเภทช่องรายการ ที่เป็นการประกอบกิจการบอกรับสมาชิก(มีค่าบริการหรือไม่มีค่าบริการ) เนื่องจากเกิดกรณีผู้บริโภคร้องเรียนได้ร้องเรียนว่า ซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมบริษัทหนึ่งที่เข้าใจตอนแรกว่าจะสามารถรับช่องทีวีของอีกบริษัทหนึ่งได้ แต่ต่อไม่สามารถดูได้เนื่องจากจะต้องจ่ายเงินค่ารับชมช่องนั้นเพิ่ม ซึ่งนางสาวสุภิญญา ในฐานประธานอนุกรรมการคุมครองผู้บริโภคฯ กล่าวว่า กรณีนี้ได้สะท้อนให้เห็นปัญหาข้อจำกัดช่องรายการทางแพลตฟอร์ม ลักษณะฟรีทูแอร์ทางทีวีดาวเทียม รวมถึงการโฆษณาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในตอนแรกว่า เมื่อซื้อจานรับทีวีดาวเทียมแล้วบอกจะดูฟรีทุกช่องได้ตลออดแล้วต่อมาดูไม่ได้ อนุกรรมการฯมองว่า น่าจะเป็นการเข้าข่ายเอาเปรียบ จึงเสนอวาระนี้เพื่อให้กสท. ออกแนวทางให้ชัดเจน เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนแบบนี้ในทางนโยบายและการกำกับดูแลกิจการบอกรับสมาชิกทางทีวีดาวเทียมต่อไป

อีกวาระน่าสนใจ ได้แก่ รายงานการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาเข้าร่วมและดำเนินโครงการให้บริการส่งวิทยุโทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิก ระบบ Multichannel Multipoint Distribution Service (MMDS) ระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์ กับบริษัทเวิลด์ สตาร์ทีวี (ไทยแลนด์) จำกัด ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร เพราะเป็นแนวของ กสทช.ต่อไปในการพิจารณาแนวทางความจำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ของกรมประชาสัมพันธ์

ส่วนอีกวาระน่าติดตามคือ การทบทวนข้อกฎหมาย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การกำกับดูแลการแข่งขันและการครองสิทธิ์ข้ามสื่อในการกิจการวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งบอร์ดกสท.ได้พิจารณาทั้ง 3 ร่างหลักเกณฑ์ไปแล้วว่าจะเกิดความสับสนว่าจะกระทบต่อคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล ที่กำลังอยู่ในช่วงการเข้าเงียบ หรือ Silence Period หรือไม่อย่างไร เพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้ จะถกกันเพื่อวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนของผู้เข้าร่วมประมูลในระยะเวลาอันใกล้นี้ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรชวนติดตาม…