ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ เวที “ 60 วัน ประกาศเยียวยาคลื่น 1800 MHz ผู้บริโภคได้อะไร? ”วันพฤหัส 14พ.ย.56

เชิญดาวน์โหลด PowerPoint
“ข้อร้องเรียนผู้บริโภค กรณี 1800″
โดย สารี อ๋องสมหวัง
ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กสทช.

Download (14-11-2013-ปัญหา1800_ผู้บริโภค.pdf,PDF, Unknown)

จากงานเสวนา

60 วัน ประกาศเยียวยาคลื่น 1800 MHz ผู้บริโภคได้อะไร? ”

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 13.00-15.30 น.

ณ. ห้องประชุมอิศรา (ชั้น 3) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

 

12.30-13.00 น.   ลงทะเบียน

13.00-13.20 น.   ปัญหาข้อร้องเรียนผู้บริโภคจากกรณี 1800 MHz

โดย  คุณสารี อ๋องสมหวัง อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

13.20-15.10 น.   เสวนา “60 วัน ประกาศเยียวยาคลื่น 1800 MHz ผู้บริโภคได้อะไร?”

คุณอำมร  บรรจง                 ผู้ใช้บริการ

คุณฐากร ตันฑสิทธิ์             เลขาธิการกสทช.

คุณบุญยืน ศิริธรรม              ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

ดร.ปิยบุตร บุญอร่ามเรือง     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดำเนินการโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล      ผู้ดำเนินรายการวิทยุ เช้าทันโลก FM 96.5

15.10-15.30 น.   แถลงข่าว

โดย ผศ. รุจน์ โกมลบุตร

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน