16 ธ.ค.นี้ HBF และ FES เชิญร่วมเสวนา “2 ปี กสทช. กับการติดตามและประเมินผลโดยเครือข่ายภาคประชาสังคม”

เสวนาเวทีสื่อไทย (Thai Media Forum)

 “2 ปี  กสทช. กับการติดตามและประเมินผลโดยเครือข่ายภาคประชาสังคม”

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-14.00 น.

ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล (สยามซิตี้)

จัดโดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ทและมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์

กำหนดการ

08.30-09.00       ลงทะเบียน

09.00-09.15       ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ หัวข้อ  “กสทช.กับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลื่น                                           อย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ของประชาชน”

09.15-11.30       เสวนาหัวข้อ “2 ปี กสทช. กับการติดตามและประเมินผลโดยเครือข่ายภาคประชาสังคม”

                        ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย

1. ช่องทีวีดิจิตอลสาธารณะและพื้นที่ภาคประชาชน

  • จิรนุช เปรมชัยพร          มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน
  • ศศิน เฉลิมลาภ              เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

2. กองทุนกสทช.เพื่อประโยชน์สาธารณะ : ล็อคสเปคหรือเท่าเทียม?

  • สาโรจน์ แววมณี             สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ
  • เอนก นาคะบุตร            ประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

3. ธรรมาภิบาลกสทช.

  • พรเทพ เบญญาอภิกุล   กลุ่ม NBTC Policy Watch
  • ตัวแทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)          

4. การกำกับดูแลเนื้อหาอย่างไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิการกำกับดูแลกันเองของสื่อ

  • ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์         สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
  • กลุ่มนักกฎหมายติดตามความคืบหน้าร่างประกาศตามมาตรา37
    การกำกับดูแลเนื้อหาในวิทยุและโทรทัศน์

11.30-12.30       แลกเปลี่ยนความเห็นและสรุปประเด็น

12.30-14.00       รับประทานอาหารเที่ยง

ดาวน์โหลดกำหนดการและโครงการ
1.  2ปีกสทช.กับการติดตามและประเมินผล
2. Rational_TH