(7)ประกาศกสทช. เรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนกสทช. ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด ประกาศกสทช. เรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนกสทช. ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ. 2555

Download (7-การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน-กสทช.-ในการกำกับดูแลฯ-55.pdf,PDF, Unknown)