กฎหมายและนโยบายด้านกิจการบรอดแคส, เอกสารดาวน์โหลด

(7)ประกาศกสทช. เรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนกสทช. ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด ประกาศกสทช. เรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนกสทช. ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ. 2555

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2014/01/7-การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน-กสทช.-ในการกำกับดูแลฯ-55.pdf”]